Byen & Erhverv

Forskningsprojekt: Bedre tilgængelighed og produktivitet

I dette forskningsprojekt undersøger Kraks Fond Byforskning den kausale effekt af investering i infrastruktur og den forbedrede tilgængelighed på produktivitet.
Byen & Bosætning

Conference: 7th European Meeting of the Urban Economics Association

Offentlig styring af byen

Forskningsprojekt: Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Henrik Vejre, professor MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning, KU , undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt den langsigtede beskyttelse og forvaltning af de grønne områder i Storkøbenhavn.