Byen & Bosætning

Forskningsprojekt: Mapping Micro-Contexts

Hvordan præges individers adfærd og holdninger af det lokalområde, de befinder sig i? Dette undersøges for Kraks Fond Byforkning af et samarbejde mellem professor Kim Mannemar Sønderskov, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, professor (mso) Peter Thisted Dinesen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og post.doc. Frederik Hjorth, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Byen & Bosætning

Forskningsprojekt: Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

I dette forskningsprojekt undersøger senior fellow Ismir Mulalic fra Kraks Fond Byforskning, i samarbejde med Holger Rasmussen og Hans Henrik Woltmann, boligprisindeks og boligkvalitet.
Offentlig styring af byen

Forskningsprojekt: Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Henrik Vejre, professor MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning, KU , undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt den langsigtede beskyttelse og forvaltning af de grønne områder i Storkøbenhavn.