Byen & Bosætning

Forskningsprojekt: Mapping Micro-Contexts

Hvordan præges individers adfærd og holdninger af det lokalområde, de befinder sig i? Dette undersøges for Kraks Fond Byforkning af et samarbejde mellem professor Kim Mannemar Sønderskov, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, professor (mso) Peter Thisted Dinesen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og post.doc. Frederik Hjorth, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
Byen & Bosætning

Conference: 7th European Meeting of the Urban Economics Association

Offentlig styring af byen

Forskningsprojekt: Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Henrik Vejre, professor MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning, KU , undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt den langsigtede beskyttelse og forvaltning af de grønne områder i Storkøbenhavn.