Byen & Bosætning

Forskningsprojekt: Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

I dette forskningsprojekt undersøger senior fellow Ismir Mulalic fra Kraks Fond Byforskning, i samarbejde med Holger Rasmussen og Hans Henrik Woltmann, boligprisindeks og boligkvalitet.
Byen & Bosætning

Forskningsprojekt: Den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand

Bor velhavende husholdninger længere væk fra deres arbejdsplads? Det undersøger Kraks Fond Byforskning i dette forskningsprojekt.
Offentlig styring af byen

Forskningsprojekt: Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Henrik Vejre, professor MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning, KU , undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt den langsigtede beskyttelse og forvaltning af de grønne områder i Storkøbenhavn.