Aske Egsgaard

Forsker Cand.scient.soc.

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning. Jeg har en kandidatgrad i sociologi fra Københavns Universitet. Min nuvæende forskning fokuserer på beboer valg og geografisk migration samt årsager og konsekvenser af flyttemønstre.

 

Arbejdsfelt

Udvalgte publikationer

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. The residential composition in deprived neighborhoods in Denmark.

Weatherall, C. D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen. 2015. Der mangler empirisk viden om helbredet i de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger 2015; 177:V12140673.