Aske Egsgaard

Forsker Cand.scient.soc. og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Jeg har en kandidatgrad i sociologi fra Københavns Universitet. Min nuvæende forskning fokuserer på beboer valg og migration samt årsager og konsekvenser af flyttemønstre.

Forskningsfelt

Igangværende arbejde

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Once a deprived neighborhood always a deprived neighborhood: A Danish case of intra-migration patterns.

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Employment and residential mobility in deprived neighborhoods – A Danish case.

Udvalgte publikationer

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014. Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende. Kraks Fond Byforskning.

Weatherall, C. D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen. 2015. Der mangler empirisk viden om helbredet i de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger 2015; 177:V12140673.