Bence Boje-Kovacs

Forsker Mag.rer.soc.oec. og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Forskningsfelt

Igangværende Arbejde

Boje-Kovacs, B., Greve, J. & Weatherall, C. D. (2017): Does changing neighborhood affect mental health

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. (2016): Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014. Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. (2017): Employment and residential mobility in deprived neighborhoods – A Danish case

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. (2017): Intra-migration patterns explain the persistence of deprived neighborhoods – A Danish case on deprived neighborhoods

Udvalgte publikationer

Høst, A.K., Boje-Kovacs B., 2016: Er Danmarks produktion i krise?

Weatherall, C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen, 2015: Der mangler empirisk viden om helbredet I de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger, 2015, 177:V12140673

Frederiksen, N. Ø., Boje-Kovacs, B. & Lindstad, J. (2014): Relationsarbejde i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling

Christensen, K. O., Lindstad, J., Boje-Kovacs, B. & Sigurd, F. (2013): Unge, sport og kriminalitet. Undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling

Benjaminsen, L.,  Boje-Kovacs, B.,  Glad, A. & Henriksen, T. D. (2013) Indikatorer for social eksklusion – litteratur- og metodestudie.  Arbejdspapir 01:2013, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd