Bence Boje-Kovacs

Forsker Mag.rer.soc.oec. og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Jeg har en kandidatgrad i sociologi og økonomi fra University of Vienna. Min forskning omhandler dynamikker i særligt udsatte boligområder.

Forskningsfelt

Igangværende Arbejde

Boje-Kovacs, J. Greve & C.D. Weatherall. 2016. Does changing neighborhood affect mental health? Evidence from a randomized social housing allocation system.

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. 2017. Employment and residential mobility in deprived neighborhoods – A Danish case.

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. 2017. Intra-migration patterns explain the persistence of deprived neighborhoods – A Danish case on deprived neighborhoods.

Udvalgte publikationer

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014. Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende. Kraks Fond Byforskning.

Høst, A.K., Boje-Kovacs B., 2016. Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion. Kraks Fond Byforskning.

Weatherall, C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen, 2015: Der mangler empirisk viden om helbredet I de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger, 2015, 177:V12140673

Frederiksen, N. Ø., Boje-Kovacs, B. & Lindstad, J. 2014. Relationsarbejde i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling.

Christensen, K. O., Lindstad, J., Boje-Kovacs, B. & Sigurd, F. 2013. Unge, sport og kriminalitet. Undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling.

Benjaminsen, L.,  Boje-Kovacs, B.,  Glad, A. & Henriksen, T. D. 2013. Indikatorer for social eksklusion – litteratur- og metodestudie.  Arbejdspapir 01:2013, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.