Cecilie Dohlmann Weatherall

Seniorforsker M.A. (Econ.), cand.polit. og ph.d. (Econ.)

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning. Min forskningsinteresse omhandler udenlandske direkte investeringer i Danmark, dynamikker i særligt udsatte boligområder og mobilitet af arbejdsstyrken efter virksomhedslukninger.

Forskningsfelt

Igangværende Arbejde

Boje-Kovacs, J. Greve & C.D. Weatherall. 2016. Hvad er sammenhængen mellem beboeres helbred og deres flyttemønstre?

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Once a deprived neighborhood always a deprived neighborhood: A Danish case of intra-migration patterns

Hansen, H.K., D. Håkonsson & C. D. Weatherall. 2016.  Migration to secure future employment – How do business closures affect the geography of the workforce?

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. 2016. Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014. Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende

Asmussen, C.G., B.B. Nielsen, C.D. Weatherall & D. Håkonsson. 2016.  Foreign Ownership in (and around) the Global City: The Ambiguous Role of Cosmopolitanism

Nielsen, B.B., C.G. Asmussen, C.G., & C.D. Weatherall. 2016. The location choice of foreign direct investments: Empirical evidence and methodological challenges, Revised and resubmit

Geerdsen, L. P, Lyk-Jensen, S.V. & C.D. Weatherall. 2016. A spike at benefit exhaustion: Still possible after four years of unemployment? ,  Revised and resubmitted

Greve, J. & C.D. Weatherall. 2016. Does higher education reduce body weight? Evidence using a reform of the student grant scheme, submitted

Lyk-Jensen, S.V &  C.D. Weatherall 2014. The non-response of veterans with mental health problems

Weatherall, C.D., A.T. Hansen, S. Nicholson. 2014. Permanently assigned GPs at nursing homes reduce hospitalizations: a controlled trial

Weatherall, C. D. 2006. Does the last workplace experience influence the risk of becoming long-term unemployed? 

Udvalgte publikationer

Geerdsen, L.P., Lyk-Jensen, S.V. & Weatherall, C.D. 2017. Accelerating the transition to employment at benefit exhaustion: Still possible after four years of unemployment? Empir Econ. doi:10.1007/s00181-017-1236-3

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. The residential composition in deprived neighborhoods in Denmark.

Nielsen, B.B., C.G. Asmussen, C.G., & C.D. Weatherall. 2016. The location choice of foreign direct investments: Empirical evidence and methodological challenges, Revised and resubmit

Weatherall, C.D. , B. Boje-Kovacs, A. Egskov-Pedersen & A. Alstrup, 2015: Der mangler empirisk viden om helbredet i de særligt udsatte boligområder, Ugeskr Læger 2015;177:V12140673