Bence Boje-Kovacs

Researcher Mag.rer.soc.oec. and PhD student at Institute for Geoscience & Natural Resource Management, University of Copenhagen

About me

I am a researcher at Kraks Fond – Institute for Urban Economic Research and a PhD student at the University of Copenhagen. My research focuses on the dynamics of neighborhood composition, neighborhood and peer effects.

Field of research

Work in progress

B. Boje-Kovacs, J. Greve & C.D. Weatherall. 2016. Does changing neighborhood affect mental health? Evidence from a randomized social housing allocation system.

B. Boje-Kovacs, J. Greve & C.D. Weatherall. 2018. The Impact of Immigrant Concentration on Mental Health. Quasi-experimental evidence from a public social housing program.

B. Boje-Kovacs, G. Poquillon. 2018. Do your neighbours matter? Evidence of peer effects on labour market outcomes in Denmark.

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. 2016. Residential mobility and persistent neighborhood deprivation.

Selected publications and working papers

Weatherall, C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen, 2015: Der mangler empirisk viden om helbredet I de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger 2015;177:V12140673

Nana Øland Frederiksen, Bence Boje-Kovacs, Jonas Lindstad. 2014. Relationsarbejde i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling

Klavs Odgaard Christensen, Jonas Lindstad, Bence Boje-Kovacs, Frederik Sigurd. 2013. Unge, sport og kriminalitet. Undersøgelse af sportsklubbers kriminalitetsforebyggende potentiale i udsatte boligområder. CFBU – Center for Boligsocial Udvikling

Lars Benjaminsen, Bence Boje-Kovacs, Ane Glad, Theresa Dyrvig Henriksen. 2013. Indikatorer for social eksklusion – litteratur- og metodestudie. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Working paper 01:2013

Helene Oldrup, Anders Kamp Høst, Alva Albæk Nielsen, Bence Boje-Kovacs. 2013. Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Rapport 2013:03

Anders Høst, Bence Boje-Kovacs, Dorte Laursen Stigaard, Torben Fridberg. 2012. Når fogeden banker på. Fogedsager og effektive udsættelser af lejere. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Rapport 2012:27

Heidi Hesselberg Lauritzen, Bence Boje-Kovacs, Lars Benjaminsen. 2011. Hjemløshed i Danmark 2011. National kortlægning. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Rapport 2011:45

Rafael Kirchtag, Bence Kovacs. 2009. Mindeststandard von Haushalten mit Kindern und Jugendlichen. I: In Armut Aufwachsen. Empirische Befunde zu Armutslagen von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Universität Wien, Institut für Soziologie

Rafael Kirchtag, Bence Kovacs. 2009. Armutsgefährdung von Kindern in Oberösterreich. I: Armut aus Kinderperspektive. Eine interdisziplinäre Annäherung an das Phänomen Kinderarmut. Institut für Kinderreichte & Elternbildung

Martin, Unger, Bence, Kovacs. 2008. Beitrag der Universitäten zu Wirtschaft, Gesellschaft und Region. I: Universitätsbericht 2008. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, Wien,