Lars Pico Geerdsen

Direktør

Cand.polit., ph.d.
T: +45 53 63 59 19
E: lpg[a]kraksfond.dk
CV

Forskningsfelt

Effektmålinger, økonometri, analyse af registerdata

Udvalgte publikationer

Johannes K. Clausen, Lars Pico Geerdsen and Torben Tranæs. 2013. The Motivation Effect of Active Labor Market Policy on Wages. Rockwool Fondens Forskningsenhed and Syddansk Universitetsforlag.

Torben Tranæs and Lars Pico Geerdsen. 2008. Forbryderen og samfundet: Livsvilkår og uformel straf (in English: The Criminel and society: Life conditions and the informal punishment) by Gyldendal.

Lars Pico Geerdsen and Anders Holm. 2007. Duration of UI periods and the perceived threat effect from labour market programmes. Labour Economics, volume 14, issue 3, juni, s. 639-652

Lars Pico Geerdsen. July 2006. Is there a threat effect of labour market programmes? A study of ALMP in the Danish UI system. I: Economic Journal, volume 116, issue 513, s. 738–750

Peter Pico Geerdsen and Lars Pico Geerdsen. 2006. Fra aktivering til beskæftigelse. Socialforskningsinstituttet 2006:20.

Lars Pico Geerdsen and Peter Pico Geerdsen. January 2006. Medfører ledighed en lavere løn eller er det bare heterogenitet? Et studie af løn og ledighed på danske registerdata. The 28. symposium in Applied Statistics 23.-25.

Helle Holt, Lars Pico Geerdsen, Gunvor Christensen, Caroline Klitgaard and Marie Louise Lind. 2006. Det kønsopdelte arbejdsmarked. Socialforskningsinstituttet.

Lars Pico Geerdsen, Inger Koch Nielsen, Henrik Vinther, Ivan Christensen and Vibeke Tornhøj Christensen. 2005. Ud af hjemløshed? Om livet efter ophold på en institution for hjemløse. Socialforskningsinstituttet 2005:02.

Lars Pico Geerdsen. 2004. Bolig, mobilitet og marginalisering på arbejdsmarkedet. Chapter 2 & 3, Niels Henning Bjørn (ed.), Socialforskningsinstituttet 2004:11

Lars Pico Geerdsen. 2003. Marginalisation Processes in the Danish Labour Market. Socialforskningsinstituttet 2003:24.

Lars Pico Geerdsen, Vibeke Jakobsen, Lena Küppers and Bente Marianne Olsen. 2003. De unge indvandrere på kontanthjælp i Københavns Kommune. Barrierer for beskæftigelse og uddannelse. Arbejdspapir 5: 2003, Socialforskningsinstituttet

Lars Pico Geerdsen and Brian Krogh Graversen. 2002. Øger udsigten til aktivering de lediges jobsøgning? I: Samfundsøkonomen, November 2002:7.

Lars Pico Geerdsen. 1999. Social arv  – en oversigt over foreliggende forskningsbaseret viden. Ekspertgruppen om social arv. Socialforskningsinstituttet 1999:9.

L.P. Geerdsen, M. Munksgaard og L. Pedersen. 1999. Sofis: En strukturmodel Liebing C., Socialforskningsinstituttet 1999:7

Mohammad Azhar Hussain and Lars Pico Geerdsen. 1998. Erhvervene og de langtidsledige: Marginalisering og integration på arbejdsmarkedet” Socialforskningsinstituttet 1998:8