Byfænomener

Conference: 9th European Meeting of the Urban Economic Association

Forskningsprojekt: Den geografiske fordeling af ansatte i virksomheder

I dette forskningsprojekt undersøger ph.d.-studerende Ditte Håkonsson Lyngemark, Kraks Fond Byforskning i samarbejde med ph.d.-studerende Camilo Acosta fra University of Toronto den geografiske fordeling af ansatte i virksomheder i Danmark.
Byfænomener

Forskningsprojekt: Hvad er sammenhængen mellem beboeres helbred og deres flyttemønstre?

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt samspillet imellem beboeres helbred og boligområder - og om til- og fraflyttere adskiller sig helbredsmæssigt.