BLOG

Befolkningstilvækst | 13. november 2019 Hvem bor i København?

Metro, Cityring, Bosætningsmønstre | 1. oktober 2019 Udvidelsen af Københavns Metro med Cityringen

Uddannelse | 27. august 2019 Gymnasiet får de unge til at flytte mod byen – men er der regionale forskelle?