Byfænomener

Forskningsprojekt: Hvad er sammenhængen mellem beboeres helbred og deres flyttemønstre?

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt samspillet imellem beboeres helbred og boligområder - og om til- og fraflyttere adskiller sig helbredsmæssigt.
Byfænomener

Forskningsprojekt: Udbredelsen af Airbnb i Danmark

I dette forskningsprojekt undersøger Kraks Fond Byforskning udbredelsen af Airbnb i Københavnsområdet.
Byen & Erhverv

Forskningsprojekt: Effekterne af nye udenlandske virksomheder i lokalområdet

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt effekten af, at nye udenlandske virksomheder placerer sig i lokalområder forskellige steder i Danmark.