BESKÆFTIGELSESPOLARISERING I DANSKE BYER

Fra starten af halvfemserne transformeredes den danske økonomi, byerne og geografien med vidensøkonomi, stærkere urbanisering og stigende servicebeskæftigelse.

Som følge af ’den ny økonomi’, fik Danmark en klassisk beskæftigelsespolarisering med flere lavtløns- og højtlønsjobs samtidig med et fald i middellønsbeskæftigelsen.

Beskæftigelsespolarisering er de seneste årtier blevet påvist i en lang række europæiske og nordamerikanske lande herunder også Danmark. Beskæftigelsespolariseringens geografi og udviklingen for sektorerne er derimod underbelyst.

Professor Lars Winther og Ph.d. fellow på Aalborg Universitet Anders Kamp Høst har for Kraks Fonds Byforskning derfor undersøgt beskæftigelsespolariseringen for de små og mellemstore byer i Danmark og for sektorerne i perioden 1993-2006.

Læs blogindlæg her