Et nyt boligprisindeks

Ismir Mulalic
Senior Fellow, cand.polit. og ph.d.

En korrekt vurdering af boligprisudviklingen forudsætter, at prisindekset tager højde for udsving i de solgte boligers kvalitet. Et hold af dygtige forskere har for Kraks Fond udviklet et nyt boligprisindeks, som netop inkluderer sammenhængen mellem prisudvikling og boligens kvalitet i et bestemt område. Det nye prisindeks kan blandt andet bruges til at vise, at udviklingen i boligpriserne før, under og efter finanskrisen svingede langt mere end hidtil antaget.

Download rapporten: ”Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn.

Der er millioner i detaljen
Hvorfor er et mere præcist og detaljeret boligprisindeks overhovedet interessant? Det er det, fordi danskere med ejerbolig hermed får et bedre indblik i det rette tidspunkt for køb eller salg af sin ejendom. Bankerne og realkreditinstitutterne kan beregne en mere nøjagtig kreditvurdering for den enkelte ejerbolig. Og investorer og byudviklere får bedre værktøjer til at finde boligmarkedets bedste investeringsmuligheder. Kort sagt får vi et mere dækkende billede af boligmarkedets reelle tilstand. Kvaliteten af de solgte boliger varierer over tid, og derfor er det nødvendigt at tage højde for sammensætningen af solgte boliger, som skifter over tid, for at kunne vurdere prisudviklingen på boligmarkedet korrekt.

Finanskrisen
Vores forskningsresultater viser, at finanskrisen ramte det danske boligmarked endnu voldsommere end hidtil antaget. For når vi kigger på kvaliteten af de lejligheder, der blev handlet sammenholdt med priserne, så finder vi udsving på op mod 50% i forhold til det traditionelle boligprisindeks. Vi har undervurderet både prisfald under finanskrisen og stigninger i genopretningen efter finanskrisen.

Boliger af forskellig kvalitet
I vores forskningsprojekt bliver det storkøbenhavnske boligmarked delt op i kvalitetssegmenter. Hermed er det muligt at vise, at der er signifikante forskelle i prisudviklingen for de forskellige segmenter i markedet. Ved hjælp at kvalitetssegmenterne er det også muligt for os at vise, hvordan finanskrisen ramte forskellige kvalitetssegmenter meget forskelligt. Især boliger af lavere kvalitet blev ramt hårdt. Man kan sammenligne boliger af lav kvalitet med en risikofyldt investering. Der er store penge at tjene – for eksempel er priserne på lejlighederne i Københavns gentrificeringsområder (Indre Vesterbro, Indre Nørrebro, Indre Amager) steget med hele 511% fra 1994 til 2013, men når krisen begynder at kradse, er det ejerboligerne af lav kvalitet, der klart er de mest prisfølsomme. Netop nu, hvor der er bred enighed om, at Danmark atter befinder sig i en højkonjunktur, vokser behovet for et mere præcist og detaljeret boligprisindeks til at vurdere boligmarkedets faktiske tilstand og dermed rettidigt forebygge en ny boligboble.

 

 

Fakta om ”Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn”:

  • Forskningsprojektet ”Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn” baserer sig på tal fra
    1994-2013 – altså både før, under og efter finanskrisen
  • Den gennemsnitlige boligpris i Storkøbenhavn er steget med 300% i perioden 1994-
    2013
  • Data bygger på registerdata fra Danmarks Statistik på handler af ejerboliger
Del