Gymnasiet får de unge til at flytte mod byen – men er der regionale forskelle?

Elise Stenholt
Forsker og ph.d.-studerende ved KU

Anders Holm
Senior Fellow ved Kraks Fond Byforskning

Vi har i en tidligere blog vist, at gymnasiet får unge til at flytte mod byen efter, at studenterhuen er kommet på hovedet. Lidt polemisk har blandt andet Berlingske i en artikel beskrevet gymnasierne som ”unge-støvsugere”, der sender de unge mod de større byer.

Spørgsmålet er dog, om denne effekt gælder i alle egne af Danmark. Fx kunne det tænkes, at gymnasier, der ligger langt fra de større byer, i højere grad oplever, at studenter flytter, lige så snart de er færdige med 3.g. Og tilsvarende, at unge i landområder tæt på de større byer ikke flytter, netop fordi de har mulighed for at pendle ind til byen og dens uddannelsestilbud.

For at undersøge om det er tilfældet, har vi opdelt analysen på regioner og kommuner. Analysen omfatter udelukkende unge, der bor i kommuner, hvor der er mindre byer eller landområder. Det giver i alt 73 kommuner.

Download forskningsrapporten 

 

Hvor i landet er effekten af gymnasiet størst?

De regionale tal bekræfter vores mistanke. Studentereksamen har mindst betydning for fraflytning blandt unge, der vokset op i Region Hovedstaden, hvor afstanden til uddannelsestilbud er kortest.

 

 

 

I hvilke kommuner er effekten af gymnasiet størst?

Gymnasieuddannelse har størst betydning for fraflytning i de kommuner, hvor færrest unge tager en gymnasieuddannelse, og hvor der er tradition for, at man tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Kortene herunder viser effekten af gymnasiet på fraflytning opdelt på kommuner, (de mørkegrå kommuner er kommuner, der ikke indgår i analysen, enten fordi at de er bykommuner uden mindre byer og landområder eller fordi, at de er ø-kommuner uden fast vejforbindelse til resten af Danmark).

Tallene bekræfter resultatet fra før. Studentereksamen har mindst betydning for, at unge flytter væk i by- og oplandskommuner og størst betydning i yderkommuner, dog med regionale forskelle.

I Egedal Kommune har gymnasiet mindst betydning – her er effekten 9 procentpoint. I Billund og Mariager Fjord Kommune har gymnasiet den største betydning. Her øger en gymnasieuddannelse sandsynligheden for at flytte væk med 36-37 procentpoint.

 

 

Del