Gymnasieuddannelse flytter unge fra land til by

Elise Stenholt
Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

Anders Holm
Senior Fellow

Et nyt forskningsprojekt fra Kraks Fond Byforskning har undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for, at unge flytter væk fra Danmarks mindste byer og landområder. Studiet dokumenterer, at det at tage en gymnasieuddannelse i sig selv, er langt den vigtigste årsag til, at de unge ”landsbyboere” flytter mod byen.

Forskningsprojektet er det første af sin art både i international og dansk kontekst.

Download rapport

Studentereksamen flytter de unge fra land til by, hvor erhvervsuddannelser får unge til at blive

Ni ud af 10 unge, der bor i de mindste byer og landområder og færdiggør en gymnasieuddannelse, flytter, inden de fylder 25 år. Til sammenligning flytter kun ca. halvdelen af de unge, som færdiggør en erhvervsuddannelse.

Unge med en erhvervsuddannelse har 62 procent sandsynlighed for at flytte til en større by, hvor unge med gymnasiale uddannelser har hele 87 procent sandsynlighed for at flytte. Gymnasieuddannelsen i sig selv øger altså unges tilbøjelighed til at flytte væk med 25 procentpoint. I forskningsprojektet tages der højde for de andre faktorer, der også spiller en rolle for fraflytning, dvs. familiebaggrund, geografi og demografiske karakteristika.

 

 

Gymnasiets betydning for urbanisering

Ønsker man at forstå årsagerne til Danmarks stigende urbanisering, er det vigtigt at kigge på netop unge menneskers flyttemønstre. Det skyldes, at de udgør den gruppe, der flytter allermest og også flytter oftest.

Der har gennem en lang periode været fraflytning fra landdistrikter og de mindre byer. Især blandt unge i alderen 18-24 år har fraflytningen været stigende de seneste 30 år (den periode, studiets data dækker). Blandt de øvrige aldersgrupper har flyttemønsteret ikke ændret sig i løbet af denne periode.

I dag er fraflytningen af unge mellem 18 og 24 år på 16 procent (netto), hvor den lå på 8 procent (netto) i 1989. Der er altså sket en fordobling i andelen af unge, der forlader landet og de mindre byer, i løbet af de seneste 30 år. Når man sammenligner med de andre aldersgrupper, er det slående, at nettofraflytning her har ligget relativt konstant i hele perioden, på ca. 1 procent.

 

Flere unge opnår en studentereksamen – både på landet og i byerne

Mens flere og flere unge flytter væk fra landet og de mindre byer, har der de seneste 30 år været en stor stigning i andelen af unge, der tager en gymnasial uddannelse. Tallene viser, at flere unge vælger en gymnasial uddannelse på bekostning af en erhvervsuddannelse, og tendensen er den samme både på landet og i byerne. Til gengæld er andelen af unge, der ikke opnår en uddannelse efter grundskolen, ikke blevet mindre i løbet af de sidste 20 år; 20 procent af en ungdomsårgang gennemfører ikke en uddannelse efter grundskolen.

 

Læs rapporten her

 

 

Del