Store regionale forskelle på unges uddannelsesvalg

Anders Holm
Senior Fellow ved Kraks Fond Byforskning

Elise Stenholt
Forsker og ph.d.-studerende på KU

I løbet af de seneste 30 år i Danmark er der sket en fordobling i andelen af unge, der flytter væk fra landet og de mindre byer: I 1990 var der en nettofraflytningen på 8% af de unge mellem 18-24 år – i dag er nettofraflytningen for samme aldersgruppe oppe på 16%.

Vi har vist, at unge der tager en studentereksamen har ca. 25 procentpoint højere sandsynlighed for at flytte fra landet og de mindre byer til de større byer end andre unge.

Skal vi forstå den stigende danske urbanisering, er de unges uddannelsesvalg og flyttemønstre altså et godt sted at begynde.

Men hvordan ser det ud, når vi kigger på de regionale uddannelsestal for Danmark? I hvilke kommuner finder vi flest studenter? Hvor er der flest unge, der aldrig opnår en ungdomsuddannelse? Og hvor har man den højeste andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse?

Download rapport

Regionale forskelle på uddannelsesniveau

Der er faktisk store regionale forskelle på, hvor stor en andel af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse, og hvor mange der vælger en erhvervsuddannelse eller er uden ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år.

Analysen omfatter udelukkende unge, der bor i kommuner, hvor der er mindre byer eller landområder. Det giver i alt 73 kommuner.

 

Hvilke kommuner har flest studenter?

Det røde kort viser, at andelen af unge, der opnår en gymnasial ungdomsuddannelse, er højest i Københavns omegnskommuner. Den højeste andel finder vi i Furesø Kommune og i Allerød Kommune, hvor 71% af de unge, der er opvokset i mindre byer eller på landet, opnår en studentereksamen.

 

 

 

Høj andel af erhvervsuddannede i Nordfyns Kommune

Det blå kort viser andelen af unge, der tager en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, inden de fylder 25 år. De Nord- og Vestjyske Kommuner har de højeste andele af unge med erhvervsuddannelse sammen med Fyns kommuner. Nordfyns Kommune ligger i toppen af fordelingen, hvor 35% af de unge tager en erhvervsuddannelse.

 

 

Vest- og Sydsjælland har den højeste andel af unge uden ungdomsuddannelse

Det lilla kort viser, hvor stor en andel af de unge, der ikke opnår en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år. Her ser vi store kommunale forskelle. Kommuner på Vest- og Sydsjælland har den højeste andel af unge uden ungdomsuddannelse. I Kalundborg, Slagelse og Lolland Kommune står 25 % af de unge (opvokset i de mindre byer) uden en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år.

 

 

 

Del