Velkommen til vores blog

Lars Pico Geerdsen
Direktør, cand.polit og ph.d.

Kære læser

Så er vi i luften med vores nye blog. Her vil vi skrive om emner som bosætningsmønstre, uddannelse, boligpriser, virksomheder etc. Kilden til vores indlæg er den stadige strøm af forskning, som vores dygtige forskere producerer.

Vores forskning

Hvis det skal siges helt kort, så forsker vi i byernes indvirkning på vores økonomiske velstand. Det gør vi af to årsager; fordi byernes evne til at skabe velstand var med til at skabe det fundament, vi i Kraks Fond står på i dag. Og fordi vores samfund har brug for viden, som skabes uden for det politiske rum.

Vores forskere bruger typisk flere år på at udvikle et forskningsresultat. Vi udgiver først vores forskning, når den er blevet grundigt “trykprøvet” i forskningsverdenen. De fleste af vores forskningsresultater er derfor selvsagt mange år undervejs.

Med denne blog får vi mulighed for at skyde lidt genvej og udgive foreløbige resultater. Det kan være beskrivende resultater eller gennemgang af allerede udgivne forskningsresultater fra udlandet. Altså viden som ikke nødvendigvis er så nyt eller kontroversielt, at det kræver en grundig validering fra forskermiljøet, før vi udgiver det.

Lidt historie

Kraks opstod som følge af den enorme befolkningsvækst København oplevede fra slutningen af 1700-tallet og frem. I en hastigt voksende by blev det hurtigt svært at finde rundt. Det skabte et naturligt marked for vejkort og adressebøger, hvilket var en del af Kraks kerneprodukter. Samtidig deltog Kraks i arbejdet med at få sat skik på byen – vejnumre blev indrettet, så de starter mod Kgs. Nytorv, og vejsiderne blev opdelt i lige og ulige numre.

Agglomeration

Men hvorfor er viden om, hvor vi vælger at bo, uddanne os, arbejde og drive virksomhed relevant i dag?

Det er det, fordi vi netop i disse år ser nogle markante bevægelser i vores samfund. De store byer bliver større, og de helt små byer sygner hen. Man kalder det agglomeration – altså at virksomheder og husholdninger samler sig i byer, fordi gevinsterne derved er større end ulemperne.

Det er vores mål at forstå de kræfter, som bidrager til de bevægelser, vi ser i disse år. Hvis vi ikke forstår dem, kan vi nemlig let risikere at føre politik, som har den stik modsatte effekt, af det vi ønsker.

Uafhængig forskning

I Kraks Fond stiller vi al vores forskning frit til rådighed for samfundet. Vi er uafhængig af politiske interesser. Finansieringen af vores forskning kommer alene fra afkastet af Kraks Fonds formue eller andre uafhængige forskningsmidler.

Hvis du går rundt med en god ide til et emne, vi kan undersøge, og som er relevant for samfundet, eller vil du gerne vide mere om et forskningsprojekt, må du endelig tage fat i os. Er du journalist og interesseret i at bruge vores forskningsresultater, så kan du gå til vores presseside.

Jeg håber, du vil følge med her på bloggen, og jeg ønsker dig god læsning!

 

Lars Pico Geerdsen

Direktør

Kraks Fond Byforskning

 

 

Del