Byen og bosætning

Der er flere grunde til, at det er vigtigt at fokusere på folks boligvalg. Fx bruger de fleste mennesker en del tid i deres bolig og i deres lokale kvarter. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan et boligområdes nærmiljø påvirker beboernes velfærd og produktivitet.

Majoriteten af borgere overvejer forhold som jobmarked, adgang til skoler, børnepasning, indkøb mv., når de vælger bolig. Tilsvarende må vi forvente, at virksomheder i høj grad overvejer deres placering i forhold til arbejdsstyrkens placering.

Kraks Fond Byforskning forsker i, hvordan bolig, nærmiljø og boligmarkedet påvirker samfundets velstand og udvikling. Fx undersøger vi, hvordan indsatser i et boligområde påvirker beboernes arbejdstilknytning og indkomst, og hvordan nærmiljøet påvirker beboernes livschancer, velstand og velfærd.