Aske Egsgaard

Forsker Cand.scient.soc. og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Jeg har en kandidatgrad i sociologi fra Københavns Universitet. Min forskning fokuserer på, hvordan folk placerer sig i byerne samt de bagvedliggende årsager til, at man vælger at fraflytte sin bolig og de dertilhørende flyttemønstre.

Forskningsfelt

Igangværende arbejde

Egsgaard A., Geerdsen L. P., Lyngemark D. H. & Mulalic, I. 2017. Do sharing economies change the cities: evidence from the rapid growth of Airbnb in the Copenhagen metropolitan area.

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2017. Employment and residential mobility in deprived neighborhoods – A Danish case.

Weatherall, C. D., Boje-Kovacs, B. & Egsgaard-Pedersen, A. 2017. Residential mobility and persistent neighborhood deprivation

Udvalgte publikationer

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. The residential composition in deprived neighborhoods in Denmark.

Weatherall C.D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard. 2016. Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014. Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende. Kraks Fond Byforskning.

Weatherall, C. D., B. Boje-Kovacs & A. Egsgaard-Pedersen. 2015. Der mangler empirisk viden om helbredet i de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger 2015; 177:V12140673.