Bence Boje-Kovacs

Forsker Mag.rer.soc.oec. og ph.d. (Geografi)

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning. Min forskning omhandler dynamikker i boligområders beboersammensætning samt peer- og nabolagseffekter.

Forskningsfelt

IGANGVÆRENDE ARBEJDE

Boje-Kovacs, B., Dinesen, P., T., Hjorth, F., Sønderskov, K., M. 2019. Mapping micro-context.

Boje-Kovacs, B., Poquillon, G. 2019. Do your neighbours matter? Evidence from Building Demolitions in Denmark.

Weatherall, C.D., Boje-Kovacs, B., Egsgaard-Pedersen, A. 2019. Residential mobility and persistent neighborhood deprivation.

Boje-Kovacs, B., Greve, J., Weatherall, C.D. 2019. Ethnic networks within neighborhoods affect mental health: Evidence from a quasi-random allocation of applicants in the public social housing system

Boje-Kovacs, B., Greve, J., Weatherall, C.D. 2018. Can a shift of neighborhoods affect mental health? Evidence from a quasi-random allocation of applicants in the public social housing allocation system. submitted

 

Udvalgte publikationer

Boje-Kovacs, B., Greve, J., Weatherall, C.D. (2018). Can a shift of neighborhoods affect mental health? Evidence from a quasi-random allocation of applicants in the public social housing system. Kraks Fond – Institute for Urban Economic Research, MPRA Paper No. 88929, posted 17 September 2018 09:20 UTC

Boje-Kovacs, B., J. Greve & C.D.Weatherall (2018). Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed. Kraks Fond September 2018.

Weatherall, C.D., B. Boje-Kovacs, Egsgaard-Pedersen A. (2016). Et historisk tilbageblik på de særligt udsatte boligområder udpeget i 2014 – Udviklingen i tilflyttere, fraflyttere og fastboende. Kraks Fond November 2016.

Høst, A.K., Boje-Kovacs, B. 2016. Er Danmarks produktion i krise? Et tilbageblik på 30 års udvikling i den danske produktion. Kraks Fond June 2016

Weatherall, C.D., B. Boje-Kovacs, Egsgaard-Pedersen A. (2015). Der mangler empirisk viden om helbredet I de særligt udsatte boligområder, Ugeskrift for Læger 2015;177:V12140673

Benjaminsen, L., Boje-Kovacs, B., Glad, A., Henriksen, T.D. (2013). Indikatorer for social eksklusion – litteraturog metodestudie. SFI Working paper 01:2013

Høst, A., Boje-Kovacs, B., Stigaard, D.L., Fridberg, T. (2012). Når fogeden banker på. Fogedsager og effektive udsættelser af lejere. SFI report 2012:27

Kirchtag, R., Kovacs, B. (2009). Mindeststandard von Haushalten mit Kindern und Jugendlichen. In: TillTentschert, U., Vana, I. 2009. In Armut Aufwachsen. Empirische Befunde zu Armutslagen von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Universität Wien, Institut für Soziologie March 2009

Kirchtag, R., Kovacs, B. (2009). Armutsgefährdung von Kindern in Oberösterreich. In: Armut aus Kinderperspektive. Eine interdisziplinäre Annäherung an das Phänomen Kinderarmut. Institut für Kinderreichte & Elternbildung