Elise Stenholt Sørensen

Forsker Cand.scient.soc. og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Om mig

Jeg er forsker hos Kraks Fond Byforskning og ph.d.-studerende ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Jeg har en kandidatgrad i Sociologi fra Københavns Universitet. Min forskning fokuserer på lokaliseringen af uddannelsesinstitutioner og dennes betydning for uddannelsesvalg og flyttemønstre.

Forskningsfelt

Igangværende arbejde

Sørensen, E. S. & Holm, A. 2018. Educational choice and inter-regional migration – The causal effect of secondary education on moving out of non-urban areas.

Udvalgte publikationer

Sørensen, E. S. & Høst, A. K. 2016 Does distance determine who is in higher education?

Høst, A. K. & Sørensen, E. S. 2015. Unges afstand til de videregående uddannelser. Hvor langt har unge i Danmark til en videregående uddannelse? Og er der en sammenhæng mellem afstanden og deres uddannelsesvalg? Kraks Fond Byforskning.