Marie Lundbo

Stedfortræder for Lars Pico Geerdsen Cand.comm.

Arbejdsfelt

Stedfortræder for Lars Pico Geerdsen indtil han fratræder. Når Lars er fratrådt, konstitueres Marie som leder af Kraks Fond Byforskning indtil en permanent løsning er på plads.