Hvordan ser grønlænderne på deres fortid og fremtid?

Greenlandic Perspectives – nyt forskningsprojekt

Grønland undergår ændringer både politisk, økonomisk og klimamæssigt. Disse forandringer kan have indflydelse på grønlændernes mobilitet og den grønlandske urbanisering. Dette problemfelt undersøges nu af et tværfagligt team af forskere og forskningsassistenter fra Kraks Fond Byforskning, Københavns Universitet, Grønlands Universitet, University of the Arctic og Syddansk Universitet.

Undersøgelsen vil kortlægge de grønlandske beboeres overbevisninger, holdninger og handlinger i forbindelse med de klimatiske, politiske og bymæssige forandringer. Undersøgelsen vil dermed bidrage med viden til den offentlige debat samt den generelle forståelse for de forandringer, der opleves lokalt på tværs af Grønland.

1400 grønlændere er inviterede til at deltage i undersøgelsen, der udføres på tværs af et tilfældigt udvalg af byer, bosættelser og husstande i perioden 23. juli til 13. september. De første beskrivende resultater er planlagt til at udkomme i efteråret 2018.

Du kan følge med i forskernes grønlandstur “Greenlandic Perspectives” på  facebook