PRESSEMEDDELELSE: Hård kinesisk konkurrence sænker lønnen i Danmark

Kina er verdens største producent af varer. Og nu er det bevist: Den hårde kinesiske konkurrence betyder væsentligt lavere timeløn for danske ansatte uden videregående uddannelse.

Kraks Fond Byforskning har netop offentliggjort et omfattende forskningsstudie, der belyser effekterne af den øgede importkonkurrence fra Kina. Forskningen, der er den første af sin art herhjemme, er gennemført af økonomiprofessor Jakob Roland Munch i samarbejde med Damoun Ashournia og Daniel Nguyen fra Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Den voksende globalisering og hårde konkurrence fra lavtlønslande og især Kina øger uligheden i Danmark. Forskningen viser, at en stigning på 10 procentpoint i konkurrencen fra Kina medfører, at timelønnen falder med cirka 5 pct. for ansatte uden en videregående uddannelse. Forskellen mellem rig og fattig vokser.

”Vores forskningsresultater viser, at danskere uden videregående uddannelse er særligt sårbare over for den øgede kinesiske importkonkurrence. Det vil sige, at ansatte uden videregående uddannelse lever i en virkelighed kendetegnet ved reel lønnedgang, usikre ansættelsesforhold og dermed en øget risiko for en forringet livsindkomst,” siger Jakob Roland Munch, der har stået i spidsen for forskningsstudiet.

Stor forskel på brancher

Det er ikke alle brancher, der er lige hårdt ramt af den kinesiske importkonkurrence. Blandt de mest udsatte brancher er møbelbranchen, hvor lønnedgangen for ansatte uden videregående uddannelse var på 8,5 pct. i perioden 2001-2008. Ligeledes er tekstilbranchen under hårdt pres fra de lavtlønnede kinesiske arbejdere.

”Graden af sårbarhed afhænger af branche, uddannelse, jobfunktion og hvor rutinepræget jobfunktionen er. Vores forskning viser, at ansatte med et rutinepræget job oplever en væsentlig lønnedgang ved øget konkurrence fra Kina,” forklarer Jakob Roland Munch, der har baseret forskningsstudiet på registerdata fra Danmarks Statistik.

Hvad skal danske virksomheder leve af i fremtiden?

”Forskningsstudiet viser tydeligt, at vi ikke kan konkurrere mod de kinesiske virksomheder, når det handler om rutinepræget, manuelt arbejde. Men samtidig dokumenterer forskningen også, at den kinesiske konkurrences negative effekt på den danske produktion og det danske arbejdsmarked bliver markant mindre, når produktionen består af ikke-rutineprægede og kreative funktioner. Derfor er forskningsstudiet et oplagt indspark i debatten om, hvad Danmark skal producere i fremtiden, hvis vi ikke skal blive fuldstændigt udkonkurreret af Kina og andre lavtlønslande,” siger Lars Pico Geerdsen, der er direktør i Kraks Fond Byforskning.

Download pressemeddelelsen.

For yderligere kontakt

  • Jakob Roland Munch • T: 2328 2242 • E: jakob.roland.munch@econ.ku.dk
  • Lars Pico Geerdsen • T: 5363 5919 • E: lpg@kraksfond.dk