Hvem bor i København?

Antallet af borgere i København og Frederiksberg er steget stødt de sidste 40 år på trods af, at der har været enkelte år med befolkningsnedgang i løbet af firserne og midten af 00’erne. Især i de sidste 10 år er antallet af indbyggere i de to kommuner eksploderet med et nettooverskud på omkring 10.000 . København og Frederiksbergs befolkning vil vokse fra 587.137 i 1980 til 736.603 i 2020 ifølge Danmark Statistiks befolkningsfremskrivning. Udviklingen kan også aflæses i boligboomet, hvor nye bydele skyder op, så der kan være plads til byens borgere.

Men hvor kommer stigningen fra? Overordnet set kan udviklingen tilskrives 3 befolkningsgrupper:

  • De unge: Tilflytningen af unge mellem 18 og 25 år fra andre områder i Danmark,
  • Indvandrerne: Indvandringen af både danske og ikke danske statsborgere uden for Danmark
  • Småbørnene og de ældre: Vækst i antallet af fødsler og fald i antallet af dødsfald.

 

Læs blogindlæg