Kraks Fond Byforskning deltog ved Folkemødet 2015

I juni måned deltog Kraks Fond Byforskning ved Folkemødet på Bornholm. I denne anledning stod vi for to arrangementer i teltet ”Sammen udvikler vi fremtidens Danmark”. Kraks Fond Byforskning var gået sammen med Dansk Design Center, Bolius, Copenhagen Solutions Lab og Dansk Arkitektur Center om at sammensætte et program, der favner et bredt felt af aspekter ved udviklingen af fremtidens Danmark.

Se et af vores bidrag ved Folkemødet 2015 med dette filmklip.

Om fredagen præsenterede Kraks Fond Byforsknings forsker Elise Stenholt Sørensen de vigtigste resultater fra et nyere forskningsprojekt om uddannelse. Arrangementet ”Unge, Uddannelse og Ulighed” omhandlede unges uddannelsesvalg, og om hvorvidt afstanden til en uddannelsessted betyder noget for de unges valg af videregående uddannelser.Folkemødet_2015I høj sommersol blev teltet hurtigt pakket med interesseret publikum, som kunne se til forskning formidlet på en let, forståelig måde. Til at supplere dette var videopræsentationer og overskuelige grafer en stor del af programmet. Præsentationen lagde op til en debat om vigtigheden af uddannelsestilbud uden for de store byer. Til dette deltog Henrik Dam, Rektor for Syddansk Universitet, Julie Becher, chef for ”Uddannelse til alle Unge” i Holbæk Kommune, samt Niels Benn Sørensen, Ressource- og Teknologidirektør ved University College Sjælland.

Om lørdagen var Kraks Fond Byforskning på banen med endnu en præsentation i samarbejde med Dansk Design Center. Denne gang var det Anders Kamp Høst, som præsenterede forskningsresultater ved ”Møbler, møller og medicin – Hvad skal vi leve af i Danmark?”. Her blev fokus lagt på den stadig større overgang fra industrisamfund til et moderne service- og videnssamfund – og her halter Danmark efter.

Herefter var der debat med deltagelse af Christian Bason, CEO for DDC, Morten Wagner, afdelingschef for IdemoLab og Jacob Himmelstrup, CEO for Linimatic. Her gik bølgerne højt ved diskussionen om, hvordan Danmark skal kunne vedligeholde det høje velstandsniveau, som vi har i dag.