Kraks Fond Byforskning søger en dygtig forskningsassistent med godt kendskab til kvantitativ analyse

Dit arbejdsområde vil være at bearbejde registerdata og udarbejde analyser på registerdata om fx mobilitet, arbejdsmarkedet og bosætningsmønstre.

HVEM ER VI?

Kraks Fond Byforskning er en forskningsenhed under Kraks Fond. Vi forsker i byer og regioners udvikling ud fra en økonomisk, sociologisk og geografisk forståelse og arbejder med kvantitativ data. Vores fokus på byøkonomi bevæger sig inden for temaer som fx bosætning- og bosætningsmønstre, arbejdsstyrken, arbejdssteder, bykvaliteter og mobilitet. Vi stiller vores forskningsresultater til rådighed for offentligheden og ønsker at vores forskning gavner og oplyser både beslutningstagere, forskere samt andre samfundsinteresserede borgere.

OM JOBBET

Vi tilbyder et spændende og udfordrende studiejob i et uformelt arbejdsmiljø, hvor du vil indgå i forskningsprojekter af kvantitativ karakter inden for byforskning (urban economics). Dit arbejdsområde vil være at bearbejde registerdata og udarbejde analyser på registerdata om fx mobilitet, arbejdsmarkedet og bosætningsmønstre. Desuden vil du hjælpe til med at bestille data samt opdatere dette i samarbejde med Danmarks Statistisk. Du bliver en væsentlig brik i vores forskelligrettede forskningsprojekter, og du vil derfor arbejde tæt sammen med Kraks Fond Byforsknings forskere. Din arbejdstid vil som udgangspunkt være ca. 15-20 timer om ugen fordelt på 2-3 dage. Der tages hensyn til dine studiebehov.

OM DIG

Du læser polit, oecon eller sociologi og er blandt de bedste på din årgang. Du har formentlig 2-3 år tilbage af dit studie og ønsker at styrke dine kompetencer i et professionelt forskningsmiljø. Du har et godt kendskab til Stata og er vant til at arbejde med kvantitative analyser fra eventuelt tidligere studiejob. Du kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner. Du er grundig og detaljeorienteret, og du er god til at have/skabe overblik over store datamængder og dataanalyser.

ANSØGNINGSFRIST

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Vi afholder derfor løbende samtaler. Vedlæg venligst CV og karakterudskrift til din ansøgning. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Ditte Håkonsson på mail: dih@kraksfond.dk eller telefon: 2927 3302. Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til Marie Lundbo på mail: mlu@kraksfond.dk – og gerne hurtigst muligt og senest den 8. juni 2016.