Kraks Fond Byforskning støtter Center for Strategisk Byforskning

Kraks Fond Byforskning støtter Center for Strategisk Byforskning med bevilling for at sikre, at de mange spændende forskningsaktiviteter, der sker i centret, formidles bredt i form af konferencer og forelæsninger.

Med støtten opnår Kraks Fond Byforskning og Center for Strategisk Byforskning også at skabe en tværfaglig synergi, så de to enheders forskningsresultater formidles bredere endnu til forskere, praktikere og andre med interesse for byforskning og byudvikling.

Om Center for Strategisk Byforskning

Center for Strategisk Byforskning er et tværinstitutionelt forskningscenter, der gennem forskningsaktiviteter, konferencer og workshops genererer og formidler strategisk viden om byens muligheder og udfordringer. Centrets forskere kommer fra både Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Det blev etableret i 2004 og har siden da leveret mange forskningsresultater, der på forskellig vis belyser byens arkitektur, planlægning og socio-rumlige forhold.

Læs mere om Center for Strategisk Byforskning.