Kraks Fond Seminar den 18. januar fra kl. 13-14 “Geographically Weighed Regression (GWR)” Forskningschef Peter Philip Stephensen, DREAM

Kraks Fond Seminar. Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Bygning D. Fra kl. 13-14. Alle er velkomne!

Uddybning: DREAM har de seneste år taget et nyt værktøj i anvendelse: Geographically Weighed Regression (GWR). Værktøjet er en moderne beregningstung metode, der via sin geografiske vægtning giver en fin balance mellem lokale og globale egenskaber i beskrivelsen af et system. GWR-analyser er udført for at fremskrive historiske bolighandler (Skats Implementerisgscenter for ejendomsvurderinger, 2015), for at vurdere hvad lejeboliger ville være værd, hvis de er solgt som ejerboliger (Udvalget om ejerlejlighedsloven, 2017 ) og for at vurdere udviklingen i ejerboligmarkedet 1999-2015 (Boligøkonomisk videncenter, 2018). Peter Philip Stephensen, Forskningschef hos DØRS beskriver metoden og giver eksempler på anvendelser.