Bence Boje-Kovacs: Nabolagseffekter som forskningsfelt

I Danmark bor vi relativt opdelt. Særligt når det kommer til vores uddannelses- og indkomstniveau.

Det skyldes ikke mindst, at det ikke er tilfældigt, hvor vi vælger at bo, og at vi helst vil bo tæt på dem, vi ”ligner”. Det betyder, at nogle børns barndom præges af et ressourcestærkt miljø, mens andre børn oplever det stik modsatte.

Men hvordan kan vi forstille os, at det fysiske og sociale miljø, vi dagligt færdes i og lader vores børn vokse op i, skaber ulige forudsætninger i livet?

Vores forsker Bence Boje-Kovacs skriver her om nabolagseffekter og udfordringen i at gå fra empiri til evidens.