Formidling

I Kraks Fond Byforskning er formidling af organisationens projekter mindst lige så vigtig som selve forskningen. Værdien af forskningsenhedens forskning består nemlig i, at borgere og beslutningstagere i det danske samfund kender til og bruger vores resultater. Derfor sikrer Kraks Fond Byforskning for både interne og eksterne projekter, at forskningsresultaterne publiceres i en form, så de er letforståelige og lettilgængelige for borgere og beslutningstagere i en dansk kontekst.

Kraks Fond Byforskning arbejder med følgende publikationsformer:

  • Temahæftet præsenterer resultaterne fra vores forskningsprojekter i et lettilgængeligt format og sprog
  • Rapporten redegør dybdegående for projektets resultater samt teoretiske og metodiske grundlag
  • Working paper er en videnskabelig publikation adresseret til akademiske tidsskrifter