Forskning

Kraks Fond Byforskning formidler byforskning med relevans for beslutningstagere og interesserede borgere. Dette opnås ved at igangsætte projekter, som udarbejdes af stedets egne forskere. Kraks Fond Byforskning kan også anbefale Kraks Fond at yde økonomisk støtte til eksterne projekter, der er relevante for byforskningsfeltet.

Kraks Fond Byforskning samarbejder med en række eksterne forskere og institutioner fra Danmark og udlandet. Der er intet krav om, at de eksterne forskere bidrager til Kraks Fond Byforsknings formidling af resultaterne. Forskere kan eksempelvis godt alene skrive working papers på dansk eller engelsk med henblik på publikation i videnskabelige tidsskrifter.

Kraks Fond stiller ikke krav til afrapportering ud over de aftalte forskningsprodukter og regnskabsaflæggelse. Det er dog et krav, at der er lavet en tidsplan og en projektbeskrivelse.

Metode og data

Kraks Fond Byforskning igangsætter hovedsageligt kvantitative forskningsprojekter, som typisk tager udgangspunkt i data fra Danmarks Statistik. Kraks Fond Byforskning producerer både deskriptiv viden og analyserer kausale sammenhænge inden for byforskningsfeltet.

  • Deskriptive projekter kortlægger væsentlige forhold og problemstillinger i det danske samfund. Fx: Hvor stor en andel af danske jobs outsources hvert år?
  • Kausale projekter undersøger en påvirkningssammenhæng mellem to variable. Fx: Medfører overvågningskameraer mindre kriminalitet i byen.