Persondatapolitik

Kraks Fond Byforskning – Behandling af person-oplysninger

Kraks Fond Byforskning er underlagt Persondataloven og Persondataforordningen, og vores brug af persondata sker naturligvis i henhold til gældende lovgivning.
Krak Fond Byforskning behandler indsendte persondata i lighed med Kraks Fond – se her.

Ansøgere til stillinger hos Kraks Fond Byforskning:
Ovennævnte regler gælder også for ansøgere til opslåede stillinger hos Kraks Fond Byforskning.

Kraks Fond Byforsknings anvendelse af persondata til forskning:
Alle persondata som anvendes til forskning i byers vækst og udvikling af Kraks Fond Byforskning stammer fra og varetages af Danmarks Statistik og behandles som anonyme data, der ikke kan relateres til en bestemt person.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dette, kan du henvende dig hos:
Elise Stenholt Sørensen, forsker
ess@kraksfond.dk

Bence Boje-Kovacs, forsker
bbk@kraksfond.dk

Kontakt os:
Kraks Fond Byforskning
Frederiksholms Kanal 30
1220 København K
Tlf. 53 57 10 61
CVR-nr.: 48 95 30 18
mlu@kraksfond.dk
www.kraksfondbyforskning.dk