WORKSHOP: Placering af udenlandske virksomheder i Danmark – i kommune- og byperspektiv

Kraks Fond Byforskning inviterer til workshop om placeringen af udenlandske virksomheder i Danmark.

Emner der bliver diskuteret på workshoppen:

  • Hvorfor placerer multinationale selskaber de­res regionale kontorer i en by frem for en an­den?
  • Hvilke faktorer har højest prioritet, når Virk­somhederne skal vælge mellem to lokationer?
  • Hvad er styrkeforholdet imellem byerne i forbin­delse med tiltrækning af udenlandske investe­ringer inden for den samme geografiske region
  • Hvad kan politiske beslutningstagere gøre for at tiltrække flere udenlandske investeringer?

På workshoppen præsenteres resultaterne af en stor forskningsanalyse af den geografiske placering af udenlandske virksomheder i Danmark. Analysen er udarbejdet som afslutning på projektet “Multina­tionale selskabers valg af placering af udenlandske investeringer”, skrevet af Professorerne Bo Bernhard Nielsen (CBS og Sydney University) og Christian Ge­isler Asmussen (CBS) og Seniorforsker Cecilie Dohl­mann Weatherall (Kraks Fond Byforskning). Derud­over vil der være indlæg fra Microsoft Development Center Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Workshoppen henvender sig til kom­munale og nationale politikere, beslutningstagere i udenlandske virksomheder samt forskere med in­teresse for udenlandske investeringer.

Se invitationen.

DATO OG TID

6. december 2016, kl. 8:30 – 12:30

PROGRAM

08:30-09:00 Registrering, morgenkaffe og croissanter

09:00-09:10 Velkomst og introduktion ved Lars Pico Geerdsen, Direktør Kraks Fond Byforskning og Cecilie Dohlmann Weatherall, Seniorforsker, Kraks Fond Byforskning

09:10-09:50 Oplæg v. Christian Geisler Asmussen, Professor CBS og Bo Bernhard Nielsen, Professor CBS

09:50-10:00 Diskussion og spørgsmål

10:00-10:15 Kaffe- og tepause

10:15-10:40 Oplæg v. Charlotte Mark, Managing Director, Microsoft Development Center Copenhagen

10:40-10:55 Diskussion og spørgsmål

10:55-11:05 Oplæg v. Carsten Riis, Direktør, Ballerup Kommune

11:05-11:15 Diskussion og spørgsmål

11:15-11:30 Kaffe- og tepause

11:30-11:50 Oplæg v. Klaus Rovsing Kristiansen, Head of Analysis, Copenhagen Capacity

11:50-12:05 Diskussion og spørgsmål

12:05-12:15 Afrunding og tak for i dag

12:15-12:30 Sandwich to-go eller bliv og spis og netværk

STED

Dansk Arkitektur Center
Strandgade 27B
1401 København K

TILMELDING

Tilmelding til workshoppen sker her senest den 5. december 2016. Workshoppen er gratis.

For nærmere info er du velkommen til at kontakte: Projektleder Marie Lundbo mlu@kraksfond.dk eller Professor Christian Geisler Asmussen cga.smg@cbs.dk.