PRESSEMEDDELELSE: Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn

Hvad gør et bestemt område attraktivt for forskellige husstande? Hvad betyder Metro-udvidelsen for København? Hvor meget vil boligpriserne stige langs den nye City-ring? Den helt nye forskningsrapport, ”Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn” fra Kraks Fond Byforskning, analyserer og giver svar på mange af fremtidens spørgsmål om Storkøbenhavn.

Politiske tiltag som f.eks. store infrastrukturprojekter har uden tvivl en effekt på, hvordan en by udvikler sig. Men hvor store er effekterne? Hvem vælger at bosætte sig hvor? Og hvordan påvirkes eksempelvis boligpriserne, beboersammensætningen og antallet af biler?

Hidtil har det været vanskelig at forudse, hvilke effekter eksempelvis et metrobyggeri har for en by som København. Med forskningsrapporten ”Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn” har forskerne fra Kraks Fond Byforskning udviklet og anvendt en ny efterspørgselsmodel – en såkaldt ligevægtsresidential-sorting-model – der kan beskrive og forudsige forskellige tiltags indflydelse på en husstands valg af boligkvarter, boligtype og bilejerskab.

Højere boligpriser ved metroens City-ring

”Metroens udvidelse  betyder rigtig meget for priserne på de boliger, der ligger tæt på City-ringen”, siger Ninette Pilegaard, der er én af forskerne bag rapporten fra Kraks Fond Byforskning. Og ikke kun priserne vil ændre sig. Med metroudvidelsen vil beboersammensætningen også ændre sig.
”I takt med de stigende boligpriser vil det i langt højere grad være mere velstillede familier med højere uddannelse, der vil flytte ind i områder tæt på den nye city-ring”, siger Ismir Mulalic, der er ansvarlig for rapporten.

Færre biler i byen

Som et resultat af den forbedrede infrastruktur med metroens city-ring betyder det også, at antallet af biler i Storkøbenhavn vil falde med 2-3%.

”Antallet af biler vil falde i kraft af den forbedrede kollektive transport. Det medfører, at nogle familier vil opgive bilen, fordi de kan bo tættere på city-ringen”, siger Ismir Mulalic og fortsætter;

”Vi kan se, at når boligpriserne stiger omkring metroudvidelsen, så vil højtuddannede københavnere hellere gå på kompromis og flytte tættere på den nye metroring, også hvis det betyder, at de skal undvære bilen”.

Fremtidens Storkøbenhavn

”Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn er et vigtigt forskningsbidrag til at forudsige fremtidens storby. Med den nye viden får politikere og byplanlæggere et redskab til at sikre, at de forskellige tiltag og den udvikling, de sætter i gang, når de tilsigtede effekter,” siger Lars Pico Geertsen, der er direktør for forskningsenheden, Kraks Fond Byforskning.

For yderligere oplysninger:

Ismir Mulalic
Lektor
Tlf. 22 81 10 15
E-mail: ismu@kraksfond.dk
Ninette Pilegaard
Seniorforsker, DTU
Tlf.: 45 25 65 54
E-mail: nipi@dtu.dk
Lars Pico Geerdsen
Direktør, Kraks Fond Byforskning
Tlf.: 53 63 59 19
E-mail: lpg@kraksfond.dk

Pdf-version med illustrationer kan findes her.