PRESSEMEDDELELSE: Den lokale virksomhed lukker, og hvad gør man så?

Nyt forskningsstudie fra Kraks Fond Byforskning viser, at folk der mister deres job, når den lokale virksomhed lukker, i høj grad finder et nyt arbejde i land- og yderkommuner, selvom væksten i disse kommuner er udfordret. De danske land- og yderkommuner har den laveste andel af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, den laveste beskæftigelsesandel, det laveste uddannelsesniveau, og der er flere fraflyttere end tilflyttere.

Forskningsstudiet viser, at land- og yderkommuner er udfordret i forhold til fremtidig økonomisk vækst, da befolkningssammensætningen i disse kommuner ikke er optimal i forhold til kommunale indtægter og omkostninger.

Samtidig viser studiet at virksomheder åbner og lukker i land- og yderkommuner med samme frekvens som i bykommuner i årene 2007-2012.
Fyrede finder job igen
Når en virksomhed lukker, og medarbejderne står med en fyreseddel i hånden, finder ni ud af ti et nyt job inden for to år, viser forskningsstudiet. Dette er uafhængigt af hvilken kommunetype man bor i.

”Vores forskning viser, at de fyrede medarbejdere i landets yderområder i dag godt kan finde et nyt arbejde i lokalområdet. Men hvis vi kigger lidt ud i fremtiden og ser på befolkningssammensætningen i disse områder, så kan det se mere problematisk ud”, siger Cecilie Weatherall, der er seniorforsker i Kraks Fond Byforskning.
Unge flytter væk for at uddanne sig
”De unge, der mister deres arbejde i yderområderne, adskiller sig fra de ældre generationer. Her viser vores studie, at mere end halvdelen af fraflytterne er mellem 18 og 30 år. De flytter til bykommunerne og begynder på en uddannelse. Hvis de yngre i højere grad bliver tiltrukket af uddannelse og byens andre tilbud og rykker teltpælene op, så kan det forstærke de vækstudfordringer, som yderområderne står overfor,” siger Cecilie Weatherall.
Hvorfor flytter danskerne ikke, når de mister job?
Desuden viser forskningsstudiet, at når danskere mister deres arbejde på grund af en virksomhedslukning, så er det ikke sandsynligt, at de flytter til en anden kommune i jagten på nyt job. Ifølge Kraks Fond Byforskning er der mange faktorer, der spiller ind, før man flytter. Blandt andet betyder det danske velfærdssystem, at man som arbejdsløs ikke bliver nødt til at gå fra hus og hjem med det samme, når man er blevet fyret.
”Det skal kunne betale sig at flytte for den enkelte, og for de fyrede i yderområder er der måske slet ikke være nogen økonomisk gevinst ved at søge joblykken i byområderne. For eksempel kan det være svært at sælge sit hus i yderkommunerne, og det er væsentligt dyrere at bo og leve i en storby”, forklarer forsker Ditte Håkonsson, der også står bag studiet fra Kraks Fond Byforskning.

 

Fakta om forskningsstudiet Hvem flytter, når lokale arbejdssteder lukker, og mennesker mister deres arbejde?

  • Er baseret på tal fra 2007 til 2012 fra Danmarks Statistik
  • Er baseret på tal over opsagte danskere, hvis arbejdsplads lukker helt ned, og altså ikke på virksomheder, der skærer ned i antallet af medarbejdere
  • De opsagte danskere fra yder- og landkommuner flytter ikke mere end de opsagte fra urbane områder
  • Halvdelen af fraflytterne fra yderkommuner er mellem 18 og 30 år
  • Efter en virksomhedslukning finder 9 ud af 10 fyrede danskere nyt arbejde inden for to år – uafhængigt af geografi
  • Land- og yderområder er udfordret i forhold til fremtidig vækst. Yder – og landkommuner har den laveste andel af indbyggere i den arbejdsdygtige alder, den laveste beskæftigelsesandel, det laveste uddannelsesniveau, og der er flere fra- end tilflyttere i yderkommunerne
  • Bykommunerne er de eneste, som oplever befolkningstilvækst i perioden

 

For yderligere oplysninger:
Cecilie D. Weatherall
Seniorforsker, Kraks Fond Byforskning
Tlf.: 31 32 28 04
E-mail: cdw@kraksfond.dk
Ditte Håkonsson
Forsker, Kraks Fond Byforskning
Tlf.: 29 27 33 02
E-mail: dih@kraksfond.dk
Lars Pico Geerdsen
Direktør, Kraks Fond Byforskning
Tlf.: 53 63 59 19
E-mail: lpg@kraksfond.dk

 

Læs publikationen her.