PRESSEMEDDELSE: Sociale indsatser i udsatte boligområder hjælper mænd i arbejde og kvinder i uddannelse

Et netop afsluttet forskningsstudie fra Kraks Fond Byforskning dokumenterer, at de mange milliarder af kroner, der igennem årene er brugt på boligsociale indsatser i udsatte boligområder, gør en forskel og giver beboerne en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Det netop offentliggjorte forskningsstudie “Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet?” fra Kraks Fond Byforskning dokumenterer, at sociale indsatser i udsatte boligområder har en målbar effekt, når det drejer sig om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Studiet baserer sig på en effektmåling af Regeringens Byudvalg, der blev gennemført i 1994-1998. For at løfte beboerne i landets udsatte boligområder, blev der investeret 2,1 mia. kr. til 1) sociale indsatser, hvis formål er at engagere beboerne i netværksskabende fælleskaber som fx lektiecaféer, it-værksteder og integrationsaktiviteter, 2) fysiske indsatser – hvis formål er at gøre de udsatte boligområders ydre rammer mere attraktive og 3) økonomiske indsatser – hvis formål er at holde huslejen nede, og som er den mindste af de tre indsatstyper.

Forskningsstudiet “Har områdebaserede indsatser en effekt på beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet?” har fokus og måler på effekten af den enkelte type indsats, og kortlægger derfor mere end blot den samlede effekt af alle indsatserne.

MÆND FÅR JOB

Ét af hovedresultaterne i forskningsstudiet viser, at det er de sociale indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder. Arbejdsløsheden blandt mænd i udsatte boligområder, hvor der har været gennemført en social indsats, falder med tre procentpoint mere i forhold til udsatte boligområder, hvor der ikke har været sat ind med en boligsocial indsats. ”Vores studie viser, at det, der skaber effekten og får flere mænd i arbejde er de sociale indsatser som jobvejledning, klubaftener og it-værksteder. De fungerer som en investering i beboernes kompetencer og bidrager således til, at beboerne får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet”, siger forsker Gunvor Christensen, der står bag det omfattende forskningsstudie i Kraks Fond Byforskning.

KVINDER UDDANNER SIG

På grund af de sociale indsatser får flere kvinder fra de udsatte boligområder også en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet, dog ikke helt i samme grad som mændene. Derimod viser studiet, at de sociale indsatser hjælper kvinderne i gang med en uddannelse. ”At signifikant flere kvinder kommer i gang med en uddannelse skyldes de sociale indsatser, som involverer kvinderne i netværk og fællesskaber, hvor de får viden om, hvordan de gennem uddannelse kan forbedre egen livssituation”, siger Gunvor Christensen, der tidligere har stået bag forskningsstudiet “Indsatser i udsatte boligområder. Hvad virker, hvorfor og hvordan?”

SOCIALE INDSATSER OGSÅ FREMTIDENS LØSNING

I år og de kommende år er der igen afsat hundredvis af millioner kroner til områdebaserede indsatser. Det betyder, at mange af landets udsatte boligområder er i fuld gang med at søge om midler til at begynde eller videreføre igangværende boligsociale indsatser. 2 Den målbare effekt af de sociale indsatsers betydning for beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er væsentlig viden, når der i fremtiden bliver allokeret midler til områdebaserede indsatser, mener direktør for Kraks Fond Byforskning, Lars Pico Geerdsen.

”Selvom de sociale indsatser i udsatte boligområder har ændret sig fra midten af 1990’erne og til nu – med en større grad af professionalisering, målretning og dokumentation af indsatser – så er dna’et i de sociale indsatser det samme. Indsatserne udformes fortsat som konkrete aktiviteter i boligområder, hvor de dels udfylder huller, som de offentlige velfærdsydelser ikke formår, og dels bygger de bro til det ordinære velfærdssystem, arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet”, siger Lars Pico Geerdsen.

Download pressemeddelelsen.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER

  • Gunvor Christensen • Forsker • T: 53 38 14 11 • E: guc@sfi.dk
  • Lars Pico Geerdsen • Direktør, Kraks Fond Byforskning • T: 53 63 59 19 • E: lpg@kraksfond.dk