PRESSEMEDDELELSE: Unges afstand til uddannelse spiller ingen rolle for, om de unge læser videre

Forskningsstudiet “Unges afstand til de videregående uddannelser” fra Kraks Fond Byforskning dokumenterer, at det er forældrenes uddannelsesniveau og ikke den geografiske afstand, der er afgørende for, om unge læser videre efter gymnasiet.

“Unges afstand til de videregående uddannelser” er det første forskningsstudie af sin slags i Danmark. Studiets resultater udfordrer og nuancerer antagelsen om, at afstanden mellem bopæl og uddannelsessted har indflydelse på unges valg og fravalg af videregående uddannelse.

Forskningsstudiet dokumenterer, at der er geografisk ulighed i unges valg af uddannelse. En ulighed der opstår, fordi der er store geografiske forskelle i forældrenes uddannelsesniveau. Andelen af unge fra hjem, hvor mindst en af forældrene er akademiker, er størst i bykommunerne.

Korte afstande til uddannelser

Forskningsstudiet har for første gang i Danmark detaljeret kortlagt alle afstande mellem hjemmeboende unge med en adgangsgivende ungdomsuddannelse og landets uddannelsessteder i perioden 2006-2011. For danske unge er de geografiske afstande mellem bopæl og uddannelsessteder generelt små. Over 90 pct. af hjemmeboende unge har mindre end 30 km til et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, og mere end 65 pct. af de hjemmeboende unge har mindre end 30 km til et universitet.

”Ved første øjekast kan det godt se ud til, at afstanden spiller en rolle for, om unge læser videre. De unge, der bor længst væk fra uddannelsesstederne, uddanner sig i gennemsnit mindre. Andelen af unge, der videreuddanner sig, falder med 3 pct.point, når de har mere end 27 km til en videregående uddannelse. Dog understreger studiet, at det ikke skyldes afstanden, men store geografiske forskelle i forældrenes uddannelsesniveau” forklarer forsker Elise Stenholt Sørensen, der i samarbejde med sin forskerkollega Anders Kamp Høst står bag forskningsstudiet.

Vælger oftere en uddannelse på erhvervsakademi og professionshøjskole

Når der stilles skarpt på de unges valg af uddannelsesretning, viser forskningsstudiet, at der er en sammenhæng mellem afstanden til nærmeste universitet og den uddannelsesretning, som unge vælger. Dog gør sammenhængen sig kun gældende for unge med forældre, der ikke har en lang videregående uddannelse. Andelen af unge fra ikke-akademikerhjem, der tager en uddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, stiger fra 26 pct. til 33 pct., når afstanden mellem bopæl og nærmeste universitet stiger fra under 4 km til 54 km og derover.

”Når vi retter fokus på unge fra ikke-akademikerhjem, kan vi konstatere en sammenhæng mellem afstanden til nærmeste universitet og valget af videregående uddannelse. Jo længere denne gruppe unge har til universitetet, desto mere sandsynligt er det, at de vælger en uddannelse på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole frem for en uddannelse på det nærmeste universitetet. Sammenhæng mellem valg af uddannelse og afstanden til nærmeste universitet gælder kun for gruppen af unge fra ikke-akademikerhjem. Omvendt viser forskningen, at unge fra akademikerhjem vælger universitetet uanset afstanden,” fortæller Anders Kamp Høst.

Et væsentligt bidrag til uddannelsesdebat

Forskningsstudiet “Unges afstand til de videregående uddannelser” viser, at som det ser ud i dag har afstand ingen betydning for, om unge læser videre. Samtidig afdækker studiet en sammenhæng mellem valget mellem retning på videregående uddannelse og afstand til nærmeste universitet for unge fra ikke-akademikerhjem.

”Vores studie er et vigtigt bidrag til diskussionen om centralisering og afstandes betydning for uddannelse. Som det ser ud i dag, har mere end 90 pct. af unge under 30 km til et en erhvervsakademi- og professionsuddannelse og mere end 65 pct. under 30 km til et universitet. Det er derfor svært at forudsige, hvordan de unge vil vælge, hvis de pludselig får længere afstand end det,” siger Lars Pico Geerdsen, direktør i Kraks Fond Byforskning.

Download pressemeddelsen.

For yderligere oplysninger

  • Elise Stenholt Sørensen • Forsker, Kraks Fond Byforskning • T: 20 16 19 89 • E: ess@kraksfond.dk
  • Anders Kamp Høst • Forsker, Kraks Fond Byforskning • T: 53 69 79 00 • E: akh@kraksfond.dk
  • Lars Pico Geerdsen • Direktør, Kraks Fond Byforskning • T: 53 63 59 19 • E: lpg@kraksfond.dk