Projekter

Afsluttet

Forskningsprojekt:Boligpriser og opbakning til den siddende regering

Forskningsprojekt:Betydningen af områdebaserede indsatser i udsatte boligområder for børns udvikling

Forskningsprojekt:Unges uddannelsesvalg og flyttemønstre

Forskningsprojekt:Påvirker dine naboer din beskæftigelse og indkomst

Conference:9th European Meeting of the Urban Economic Association

Forskningsprojekt:Airbnbs påvirkning på Københavns boligområder

Forskningsprojekt:Den geografiske fordeling af ansatte i virksomheder

Afsluttet

Forskningsprojekt:Hvad er sammenhængen mellem beboeres helbred og deres flyttemønstre?

Forskningsprojekt:Greenlandic Perspectives

Afsluttet

Conference:8th European Meeting of the Urban Economic Association

Afsluttet

Forskningsprojekt:Udbredelsen af Airbnb i Danmark

Forskningsprojekt:Effekterne af nye udenlandske virksomheder i lokalområdet

Forskningsprojekt:Bedre tilgængelighed og produktivitet

Afsluttet

Forskningsprojekt:Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

Afsluttet

Conference:7th European Meeting of the Urban Economics Association

Afsluttet

Forskningsprojekt:Hvordan påvirker virksomhedslukninger arbejdsstyrkens geografi?

Forskningsprojekt:Hvordan påvirker en partners pludselige død den efterladtes boligsituation?

Forskningsprojekt:Hvorfor har København så få elevatorer?

Forskningsprojekt:Social mobilitet og geografisk oprindelse

Forskningsprojekt:Tilblivelsen af Storkøbenhavns grønne områder

Afsluttet

Forskningsprojekt:Den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand

Forskningsprojekt:Arbejdspladser, boliger, pendling og bystruktur

Forskningsprojekt:Uddannelse og byers produktivitet

Afsluttet

Forskningsprojekt:Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Afsluttet

Forskningsprojekt:Er Danmarks produktion i krise?

Afsluttet

Forskningsprojekt:Beboersammensætningen i særligt udsatte boligområder i Danmark

Afsluttet

Forskningsprojekt:Effekten af områdeindsatser og beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet

Afsluttet

Forskningsprojekt:Multinationale selskabers placeringsvalg

Afsluttet

Forskningsprojekt:Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn

Afsluttet

Forskningsprojekt:Kinesisk konkurrence sænker lønnen i Danmark

Afsluttet

ForskningsprojektUnges afstand spiller ingen rolle for, om de læser videre

Afsluttet

Forskningsprojekt:Danske virksomheder presses ud af landet

Afsluttet

Forskningsprojekt:Indsatser i udsatte boligområder