Airbnbs påvirkning på Københavns boligområder

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt hvilken påvirkning udbredelsen af Airbnb kan havde på boligområder i Storkøbenhavn.

Formål og bidrag

Formålet med projektet er at undersøge hvordan Airbnb har påvirket boligområderne i Storkøbenhavn siden det kom til landet i 2012. Projektet vil undersøge om udbredelsen af Airbnb har påvirket boligpriserne i Storkøbenhavn. Dertil vil projektet også undersøge, om der er sammenhæng mellem udbredelsen af Airbnb i et område og hvor længe områdets beboere bliver boende i deres bolig.

Projektet vil bidrage med viden om hvordan de såkaldte deleøkonomier kan være med til at påvirke og forme vores byer og samfund. Deleøkonomier er på trods af at være et relativt nyt fænomen blevet en hurtigt voksende succes både globalt og nationalt inden for mange forskellige områder. På trods af dette, eller måske nærmere derfor, er viden om hvordan de påvirker vores samfund stadig forholdsvist ukendt.

Forskningsspørgsmål

Projektet vil undersøge indflydelsen af Airbnb på boligmarkedet i København samt hvordan udbredelsen af Airbnb kan påvirke boligområdet. Dette vil gøres ved at:

  • Beskrive hvordan Airbnb er repræsenteret i Storkøbenhavn og hvordan det har udviklet sig over årene.
  • Undersøge hvordan Airbnb påvirker boligpriserne Undersøge sammenhængen mellem udbredelsen af Airbnb i området og hvor længe beboerne bliver i deres bolig

Metode og data

Projektet benytter sig af data fra Airbnb Danmark der, blandt andet, angiver det årlig antal af personer der benytter Airbnb i København, det gennemsnitlige antal overnatninger de har med Airbnb, m.m., aggregeret på postnummer for perioden 2012-2016. Derudover benytter projektet sig af individdata for personer bosat i København i perioden 2008-2016, herunder socioøkonomiske karakteristika og boligsociale situation.

Til at undersøge Airbnb’s påvirkning på boligpriser vil vi estimere boligkøberes villighed til at betale for bolig i områder med meget Airbnb, sammenlignet med områder med mindre Airbnb, fordelt på køberens socioøkonomiske karakteristika.

For at undersøge sammenhængen mellem udbredelsen af Airbnb og hvor længe beboere bliver boende i deres bolig vil vi benytte en varighedsmodel, som viser sandsynligheden for at fraflytte boligen efter 1, 2, 3, …, k år, alt efter hvor udbredt Airbnb er i deres område.