Bedre tilgængelighed og produktivitet

I dette forskningsprojekt undersøger Kraks Fond Byforskning den kausale effekt af investering i infrastruktur og den forbedrede tilgængelighed på produktivitet.

Formål og bidrag

Formålet med projektet er at estimere den kausale effekt af investering i infrastruktur og den forbedrede tilgængelighed på produktivitet. Dette er af stor interesse for både politiske beslutningstagere og danske og internationale byforskere og byplanlæggere. Emnet har de seneste år også opnået øget opmærksomhed indenfor byøkonomi.

Data og metode

Ved brug af geokodet mikro data over danske virsomheder, vil dette projekt estimerer effekten af forbedret tilgængelighed på virsomheders produktivitet.

De nødvendige informationer vil blive afledt fra det administrative registerdata for alle danske virksomheder fordelt på kommuner. Databasen indeholder regnskaber og balanceoplysninger der går tilbage til 1994. Derudover vil databasen blive suppleret med data omkring rejsetid mellem kommunerne. Disse informationer vil sammen med de geokodede informationer blive brugt til at beregne et mål for tilgængelighed, der vil blive integreret med virksomhedsdata og andet rumligt data på kommuneniveau.

Forventede resultater

Projektets resultater vil øge vores indsigt i effekter af forbedret tilgængelighed og forbedringer i infrastruktur på produktivitet. Det unikke danske mikro registerdata kombineret med data om rejsetid giver en exceptionel mulighed for at studere byområder. Således vil projektet øge vores forståelse af byøkonomi.