Et nyt boligprisindeks for Storkøbenhavn

I dette forskningsprojekt undersøger senior fellow Ismir Mulalic fra Kraks Fond Byforskning, i samarbejde med Holger Rasmussen og Hans Henrik Woltmann, boligprisindeks og boligkvalitet.

FORMÅL OG BIDRAG

Gennemsnitskvaliteten af solgte boliger er ikke konstant over tid. Dette står i kontrast til den eksisterende måde at beskrive udviklingen af huspriser med en kontant enhedspris. Et almindeligt boligprisprisindeks risikerer at drage de forkerte fortolkninger af boligprisændringer. Det undervurderer nemlig boligprisændringer, fordi lavkvalitetsboliger er lettere at sælge i gode tider end i dårlige. Dette forskningsprojekt søger at udvikle en metode, der kan måle de potentielle divergerende boligpriser.

Data og metode

Data stammer fra administrativt registerdata på ejendomssalg i perioden 1994-2013. Fokus er begrænset til ejerboliger på såkaldte ’armslængde salg’ (ikke-familie) med en privat køber. Ydermere skelnes der mellem lejligheder og enfamiliehuse. Dette adskiller sig fra den eksisterende litteratur, hvor data er baseret på rapporteret salg fra ejendomsmæglere.

Forventede resultater

Projektet vil give en metode til at estimere kvaliteten af boliger uden antagelsen om en konstant enhedspris. Relevansen af denne tilgang bunder i de talrige eksempler på divergerende priser på boliger af forskellig kvalitet. Vi vil belyse behovet for at benytte kvalitetsjusterede boligprisindeks til at beskrive prisudviklingen på boligmarkedet. Baseret på data for boligsalg i København i perioden 1994-2013, vil vi konstruere prisindekser for en række forskellige kvalitets segmenter.