Bosætningsmønstre i Storkøbenhavn

Hvad lægger forskellige typer mennesker vægt på i deres boligkøb? Det undersøger adjunkt Ismir Mulalic og seniorforsker Ninette Pilegaard fra DTU Transport for Kraks Fond Byforskning.

Formål og bidrag

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke bykvaliteter i nærmiljøet forskellige typer købere lægger vægt på, når de skal købe bolig.

Inden for økonomisk teori har huspriserne, de lokale lønninger og afstanden til arbejdspladsen været vægtet højest i boligvalget. I nyere økonomisk teori bliver bykvaliteter dog også inddraget som afgørende forhold i menneskers valg af bolig. De bykvaliteter, der oftest nævnes i litteraturen, er gode skoler, daginstitutioner, lokalt butiksliv og kulturliv, tilstedeværelsen af smukke gamle bygninger og monumenter samt graden af natur og grønne områder.

Projektet har til formål at estimere forskellige typer af køberes betalingsvillighed for forskellige bykvaliteter. Fx hvordan højt uddannede med børn vægter tilstedeværelsen af gode skoler sammenlignet med lavt uddannede med børn, når vi samtidig tager højde for indkomstforskelle. Eller fx hvordan husstande uden børn vægter natur og grønne områder mod gode transport faciliteter sammenlignet med husstande med børn.

Med andre ord er formålet at identificere de faktorer, der bidrager signifikant til at gøre et område attraktivt, dvs. de faktorer, der påvirker byudviklingen. Dermed vil dette projekt bidrage med ny viden om danskernes bosætningsmønstre.

Forskningsspørgsmål

Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvad er forskellige typer husstandes betalingsvillighed for forskellige bykvaliteter? Derudover vil projektet også undersøge en række spørgsmål, såsom:

  • Hvordan fordeler forskellige socioøkonomiske grupper sig i Storkøbenhavn?
  • Hvordan ser gennemsnitspriserne på forskellige typer boliger ud for Storkøbenhavn sammenlignet med resten af landet?
  • Hvordan er de forskellige bykvaliteter fordelt indenfor Storkøbenhavn?

Metode og data

Vi vil kombinere data på hushandler med registerinformation på de individer, der køber bolig (deres uddannelsesniveau, indkomstgruppe og familieforhold) og med data på en lang række forskellige bykvaliteter som fx skoler, daginstitutioner, transport faciliteter, lokale butikker og restauranter, kulturtilbud og graden af natur i nærmiljøet.

Vi vil opstille og estimere en empirisk efterspørgselsmodel, der i litteraturen omtales som en ”residential sorting model”, baseret på tilgangen i Berry, Levinsohn og Pakes (1995). Vi fokuserer på Storkøbenhavn, idet det sætter os i stand til at fiksere det lokale arbejdsmarked, og vi vil analysere alle hushandler i året 2008.