Den geografiske fordeling af ansatte i virksomheder

I samarbejde med Camilo Acosta (University of Toronto) undersøger Kraks Fond Byforskning i dette projekt, hvordan arbejdskraften fordeles i virksomheder, og hvordan dette varierer mellem forskellige virksomheder og regioner.

Formål og bidrag

Ca. 20% af alle private virksomheder i Danmark havde mere end et arbejdssted i 2015. Disse virksomheder beskæftigede omkring 65% af alle ansatte i den private sektor. Endvidere har det gennemsnitlige antal arbejdssteder pr. virksomhed været generelt stigende de sidste 30 år. Virksomheder med flere arbejdssteder betyder således meget for dansk økonomi. På trods af dette, ved vi meget lidt om deres udvikling, og hvordan den økonomiske aktivitet er fordelt i denne type virksomheder. Hvorfor vælger virksomheder at oprette endnu et arbejdssted? Hvor placeres de forskellige funktioner og aktiviteter i virksomheden? Hvordan har disse ting forandret sig over tid? Og hvad er årsagerne til og konsekvenserne af dette?

I dette projekt undersøger vi den rumlige organisering af ansatte og aktiviteter i virksomheder. Vi ser på private virksomheder, og vi sætter særligt fokus på virksomheder med flere arbejdssteder. Det er vigtigt at kende variationen mellem forskellige virksomheder, brancher og regioner for at forstå organisatoriske strukturer, der kan have en effekt på sorteringen af ansatte og virksomheder, specialisering og agglomeration. Vi bidrager således til litteraturen om virksomheders rumlige organisering og undersøger også forskellige mekanismer, der påvirker denne, fx kommunikationsomkostninger.

Forskningsspørgsmål

Formålet med projektet er at se på, hvordan virksomheder placerer arbejdssteder og fordeler forskellige typer af ansatte. Vi undersøger derfor:

  • Hvordan den rumlige fordeling i virksomheder har udviklet sig, og hvordan det varierer afhængigt af forskellige virksomhedskarakteristika og områder.
  • Hvordan forskellige mekanismer, fx kommunikationsomkostninger, lønninger og landpriser, spiller en rolle i forhold til virksomhedens placering af forskellige aktiviteter.
  • Effekten af denne udvikling og disse mekanismer på den geografiske fordeling af arbejdssteder, ansatte og lønninger på tværs af byer og regioner.

Metode og data

Projektet anvender geokodede mikrodata fra Danmarks Statistik for danske virksomheder og ansatte i perioden 1981-2015. Vi kan identificere både hovedkvarterer og andre arbejdssteder, og vi kender placeringen af disse hvert år. Vi har endvidere information om de ansattes uddannelsesniveau, løn og stillingsbetegnelse. Dette betyder, at vi kan undersøge fordelingen af aktivitet inden for de enkelte virksomheder, og det er muligt at se specifikt på de virksomheder, der har mere end et arbejdssted.

Først beskrives den rumlige udvikling i fordelingen af aktivitet i virksomheder. Her undersøges blandt andet gennemsnitlig antal arbejdssteder i virksomheder, afstanden mellem hovedkvarterer og andre arbejdssteder, fordelingen af forskellige medarbejdertyper og ansattes uddannelsesniveau.

Efterfølgende undersøger vi, hvordan denne udvikling hænger sammen med forskellige mekanismer, fx kommunikationsomkostninger, lønninger og landpriser. Vi forventer blandt andet, at udviklingen i kommunikationsteknologi betyder, at virksomheder har bedre mulighed for at placere visse dele af produktionen længere væk fra hovedkvarteret. Vi regner dog med, at nogle områder er mere attraktive, idet fx byer rummer flere services, som virksomhederne kan benytte, og de har også bedre infrastruktur end landområder. Det kan dog være, at lønninger og landpriser kan få virksomheder til at placere hele eller dele af virksomheden i områder, hvor udgifterne til dette er lavere, end i de større byer.

 

Læs det engelske working paper her.