Greenlandic Perspectives

Download rapport

Greenlandic Perspectives – Survey Project

Hvordan ser grønlænderne på deres fortid og fremtid? Dette undersøges nu af et tværfagligt team af forskere og forskningsassistenter fra Kraks Fond Byforskning, Københavns Universitet og Grønlands Universitet.

Formål og bidrag

Grønland undergår ændringer både politisk, økonomisk og klimamæssigt. Disse forandringer kan have indflydelse på grønlændernes mobilitet og den grønlandske urbanisering. Undersøgelsen vil derfor kortlægge de grønlandske beboeres overbevisninger, holdninger og handlinger i forbindelse med de klimatiske, politiske og bymæssige forandringer. Undersøgelsen vil dermed bidrage med viden til den offentlige debat samt den generelle forståelse for de forandringer, der opleves lokalt på tværs af Grønland.

Data og metode

1400 grønlændere var inviterede til at deltage i undersøgelsen, der blev udført på tværs af 13 tilfældigt udvalgte byer, bosættelser og husstande i perioden 23. juli til 13. september. Undersøgelsen er vægtet, så den matcher den voksne grønlandske befolknings karakteristika i forhold til data fra Grønlands Statistik.