Hvordan påvirker en partners pludselige død den efterladtes boligsituation?

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt, hvordan en partners pludselige dødsfald kan påvirke den efterladte partners efterfølgende boligsituation og eventuelle valg af ny bolig.

Formål og bidrag

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem en ægtefælle eller samleveres pludselige dødsfald og den efterladte partners efterfølgende flyttefrekvens og boligvalg. Projektet vil undersøge om personers flyttefrekvens påvirkes kausalt af et pludseligt og uforudset tab af en ægtefælle eller samlever. Dertil vil projektet også undersøge, hvilke boligmæssige kvaliteter ved hhv. den gamle og den nye bolig, der har betydning i valget af en ny bopæl. Herunder også hvilken betydning afstanden til voksne udeboende børn har for boligvalget.

Projektet vil give viden om hvilke by- og boligmæssige kvaliteter, personer vægter højest, efter at de er blevet udsat for et pludseligt chok, der medfører at de kan blive tvunget til at flytte fra deres nuværende bopæl. Dette vil være relevant, da det er med til at blotlægge nogle af de dynamikker, der er med til at udvikle og forme vores byer. Projektet vil derfor være interessant for politikere og byplanlæggere, der arbejder med at udvikle og planlægge byerne, samt andre med interesse for byudvikling.

Forskningsspørgsmål

Projektet vil kortægge boligsituationen hos personer, efter deres ægtefælles eller samlevers pludselige dødsfald, samt undersøge ud fra hvilke kriterier de vælger ny bolig. Følgende spørgsmål adresseres:

  • Er personer, hvis ægtefælle eller samlever pludseligt og uventet dør, mere tilbøjelige til at skifte bolig end andre sammenlignelige personer?
  • Hvilke bolig- og områdemæssige præferencer har de efterladte personer, når det kommer til at vælge en ny bolig?
  • Er efterladte personer i højere grad tilbøjelige til at vælge en ny bolig, der ligger tæt på voksne udeboende børn end andre sammenlignelige personer?

Metode og data

Projektet vil benytte helbredsdata over indlæggelser i danske regioners sygehuse i perioden 1994-2010 fra Statens Serum Institut, samt individdata for personernes socioøkonomiske karakteristika og boligsociale situation, herunder bopælens geografiske placering og andre eventuelle beboere, fra Danmarks Statistisk i perioden 1980-2015. Herved opnås paneldata over personer der pludseligt dør som følge af sygdom og deres pårørende, hvilket giver mulighed for at:

  • Identificere ægtefæller/samlevere til personer der bliver akut indlagt på hospitalet
  • Identificere bopælens placering på indlæggelsestidspunktet
  • Følge efterladte personer i årene efter deres ægtefælle eller samlevers pludselige død som følge af sygdom, og observere eventuelle flytninger fra bopælsadressen

Analysen vil tage udgangspunkt i personer bosat i Danmark, der bor sammen med en ægtefælle eller samlever. For at analysere flyttemønstre og valg af bopæl følger projektet personer i perioden 1980-2014, og registrerer hvis ægtefællen eller samleveren pludseligt er død som følge af sygdom i perioden 1994-2010. Deraf vil det være muligt, at se om eventuelle flytninger efter tabet af ægtefælle eller samlever skyldes tabet en partner, eller om der er andre fænomener, der influerer.

Til at undersøge sammenhængen mellem tabet af en ægtefælle eller samlever og fraflytning af den hidtidige bolig, vil der blive benyttet en varighedsmodel, som viser sandsynligheden for at fraflytte boligen 1, 2, 3,…, k år efter partnerens pludselige dødsfald.