Lokale boligpriser og opbakning til den siddende regering

Former økonomiske signaler i lokalområdet – specifikt udviklingen på boligmarkeder – vælgernes tilbøjelighed til at stemme på den siddende regering? Dette undersøges for Kraks Fond Byforkning af et samarbejde mellem professor Kim Mannemar Sønderskov, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, professor Peter Thisted Dinesen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, adjunkt Frederik Hjorth, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og adjunkt Martin Vinæs Larsen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Formål og bidrag

Boligmarkedets udvikling fylder en del i mange danskeres bevidsthed. Dette gælder ikke mindst i forhold til det lokale boligmarked, hvor mange danskere følger udbuddet, liggetiderne og priserne.

Med dette forskningsprojekt undersøger vi, om op- og nedture på det lokale boligmarked har betydning for danskernes opbakning til den siddende regering, og vi undersøger, om denne sammenhæng er særlig stærk for de borgere, for hvem det lokale boligmarked er mere præsent i bevidstheden. Det gælder fx borgere, der står over for et boligskifte.

Traditionelt har det været antagelsen, at borgerne belønner den siddende regering ved stemmeurnerne, hvis nationaløkonomien har været i fremgang under dennes regeringstid. Den anskuelse er imidlertid blevet udfordret af et mere pessimistisk perspektiv, der hævder, at borgerne langt hen ad vejen ser den nationaløkonomiske udvikling gennem politisk farvede briller; borgerne er ikke neutrale, når de belønner og straffer den siddende regerings performance.

Vi nuancerer debatten om borgernes støtte til den siddende regering ved at inddrage betydningen af mere lokale økonomiske forhold. Det gør vi ud fra en betragtning om, at den lokale økonomi i højere grad erfares uden politiske filtre, og at udviklingen i den lokale økonomi dermed potentielt spiller en central rolle for, hvordan vælgerne stemmer ved et folketingsvalg.

Vi undersøger derfor, om udviklingen i den lokale økonomi påvirker støtten til den siddende regering. Vi fokuserer på betydningen af det lokale boligmarked, da fx huspriser, antal hushandler og liggetider er synlige og let tilgængelige signaler om, hvordan det går med lokaløkonomien. Og derudover noget, som fylder meget i mange borgeres bevidsthed. Vi undersøger ydermere, hvorvidt borgere, som må forventes at være særligt opmærksomme på det lokale boligmarked, er særligt responsive over for boligmarkedets udvikling i deres opbakning til den siddende regering.

Vi undersøger disse spørgsmål ved hjælp af detaljerede danske data om stemmeadfærd, interaktion med boligmarkedet og husprisernes udvikling i perioden 2002 til 2015. Denne periode var præget af store udsving i huspriserne – både over tid og på tværs af landet – og perioden giver dermed en unik mulighed for at undersøge boligmarkedets politiske konsekvenser.

 

For mere information om projektet kontakt:

Carina Liesk

Kommunikationsleder

M: + 45 53 82 11 33

CLI@kraksfond.dk