Mapping Micro-Contexts

Hvordan præges individers adfærd og holdninger af det lokalområde, de befinder sig i? Dette undersøges for Kraks Fond Byforkning af et samarbejde mellem professor Kim Mannemar Sønderskov, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, professor (mso) Peter Thisted Dinesen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og post.doc. Frederik Hjorth, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Formål og bidrag

En lang tradition inden for samfundsvidenskaben har tilstræbt at undersøge effekter af at bo eller færdes i en given geografisk kontekst. Idéen bag sådanne konteksteffekter er umiddelbart simpel: individs holdninger og adfærd forventes at påvirkes af de mennesker (deres karakteristika, adfærd osv.) og fysiske rammer, de møder i deres lokale kontekst. Projektet går kort fortalt ud på at skabe en bedre forståelse af, hvordan individers adfærd og holdninger præges af det lokalområde, de befinder sig i – såkaldte konteksteffekter eller nabolagseffekter. Mere specifikt ønsker vi at undersøge 1) hvilket geografisk område individer opfatter som deres lokalområde samt 2) hvad der karakteriserer dette område (fx den etniske eller socioøkonomiske sammensætning).

Data og metode

Essensen i projektet er at kombinere subjektivt afgrænsede kontekster med præcis information om, hvem der bor inden for (og uden for) den lokale kontekst. Konkret kombineres to datakilder. For det første, en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne bedes om at tegne det, de opfatter som deres nabolag, samt en række andre subjektivt opfattede områder. For det andet, data fra de danske registre, som indeholder præcis information om alle indbyggere i Danmark, herunder deres etniske og socioøkonomiske baggrund, samt hvor de bor. Kombinationen af de to datakilder sætter os i stand til at karakterisere indholdet af hvert enkelt individs subjektive mikro-kontekst med en – i international sammenhæng – unik høj præcision.

Forventede resultater

Projektet kan ses som en art “proof of concept” i forhold til etablere metoden omkring de subjektive nabolag og ønsker på forskellige vis at anvende denne tilgang i forbindelse med kontekststudier i efterfølgende projekter.