Mobilitet og vejr

Hvordan påvirker vejret valg af transport i København? Det undersøger professor David Dreyer Lassen og ph.d.-studerende Andreas Bjerre-Nielsen fra Økonomisk Institut, Københavns Universitet, samt lektor Sune Lehmann og forskningsassistent Kelton Minor fra DTU Compute for Kraks Fond Byforskning.

FORMÅL & BIDRAG

Dårligt og voldsomt vejr bliver en stadig større udfordring og med øget trængsel er behovet for en forståelse for valg af daglig transport påtrængende. Projektets primære formål er at forstå, hvordan menneskelig mobilitet og valg af transportform påvirkes af vejret, bl.a. med henblik på at fungere som et pilotstudie for smart-grid offentlig transport, altså et transportsystem der tilpasser sig efterspørgsel i realtid. Derudover er projektets sekundære formål at integrere big data (højfrekvente, detaljerede digitale data) med disciplinen byøkonomi, samt at udvikle klassificeringsmetoder til identifikation af transportformer baseret alene på digitale data fra fx smartphones.

Projektet vil kortlægge og estimere, hvordan vejret påvirker transportmønstre, hvor måling af transportmønstre hentes fra data fra smartphones. Projektet kan fungere som et pilotstudie for en større undersøgelse med en bredere population i Storkøbenhavn med henblik på at tilvejebringe datagrundlag for smart grids, der tilpasser udbud af offentlig transport til efterspørgsel i realtid. Samtidig giver projektet mulighed for at udvikle nye metoder til at forstå mobilitet og adfærd mere generelt, alene ved hjælp af digitale spor fra smartphones. Passiv dataindsamling fra smartphones giver nemlig mulighed for mere detaljerede data fra langt bredere og større populationer, end man som forsker normalt har adgang til.