Planlægning og forvaltning af byens grønne områder

Henrik Vejre, professor MSO, Landskabsarkitektur og Planlægning, KU , undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt den langsigtede beskyttelse og forvaltning af de grønne områder i Storkøbenhavn.

FORMÅL OG BIDRAG

Projektets formål er at analysere den langsigtede beskyttelse og forvaltning af Storkøbenhavns grønne områder. Dette sker med henblik på at videreføre beskyttelsen af eksisterende og nye grønne områder der bliver aktuelle med Storkøbenhavns fortsatte vækst.

I den moderne by indgår adgang til grønne områder som et centralt mål på lige fod med andre byfunktioner som transport, vand- og elforsyning. Grønne områder er af betydning for befolkningens adgang til rekreative aktiviteter, men er også af natur- og miljømæssig betydning. Senest har man i indsatsen for klimatilpasningen erkendt betydningen af grønne områder for byens nedkøling og som opsamlingsområder for regnvand.

Med byernes fortsatte vækst er det en udfordring at sikre, styrke og udvikle grønne områder på lige fod med de øvrige funktioner. Alle større danske byer står med denne udfordring.

Viden om de sidste 100 års indsats for grønne områder omkring Storkøbenhavn og andre danske byer er kun sporadisk samlet og forskningsmæssigt dårligt belyst. Dette projekt har derfor som overordnet formål systematisk at samle og fremstille Storkøbenhavns bymæssige udvikling og den dertil knyttede indsats for at sikre grønne områder.