Regional rivalisering: Multinationale selskabers valg af placering af udenlandske investeringer

Hvorfor vælger nogle multinationale selskaber Stockholm frem for København, når de skal placere deres datterselskaber eller regionale hovedkvarter? Det undersøger Kraks Fond Byforskning i samarbejde med professor Bo B. Nielsen og professor Christian G. Asmussen fra Copenhagen Business School/SMG.

Formål og bidrag

Formålet med projektet er at skabe indsigt i de faktorer, der har indflydelse på valget mellem forskellige byer, når multinationale selskaber skal placere deres udenlandske investeringer.

Projektet fokuserer på Skandinavien og undersøger multinationale selskabers bevæggrunde for valget mellem Stockholm og København til henholdsvis deres datterselskaber og regionale hovedkvarter. Netop København og Stockholm nævnes ofte i pressen som hovedkonkurrenter i Skandinavien mht. tiltrækning af udenlandske investeringer og er i fokus for såvel danske som svenske politikere.

Økonomiske teorier omkring udenlandske investeringer og internationalisering fokuserer primært på virksomhedsspecifikke forklaringer på valg af lokation. Økonomisk geografisk teori og byøkonomi fokuserer derimod på selve lokationens karakteristika som forklaring på visse byers tiltrækningskraft. Projektet kombinerer indsigt fra disse teorier i et forsøg på at kortlægge motivationen bag specifikke lokationsbeslutninger foretaget af multinationale selskaber i henholdsvis København og Stockholm over de seneste fem år.  

Forskningsspørgsmål 

Projektet har to overordnede forskningsspørgsmål:

  • Hvorfor placerer multinationale selskaber deres udenlandske datterselskaber og/eller regionale hovedkontor i én by frem for en anden inden for en given geografisk region
  • Hvad er konsekvenserne af disse beslutninger for styrkeforholdet byerne imellem i forbindelse med tiltrækning af udenlandske investeringer inden for den samme geografiske region?

Metode og data

Projektet anvender både primære og sekundære data for at kortlægge virksomhedernes investeringsmønstre. Data fra Danmarks Statistik og Orbis vil kortlægge udenlandske investeringer i København og Stockholm efterfulgt af dybdegående interviews med beslutningstagere for at kortlægge virksomhedernes motivation bag investeringerne.

Projektet fokuserer i første omgang på København og Stockholm, men det søges efterfølgende udbredt til at omfatte flere skandinaviske byer samt små- og mellemstore virksomheders valg af lokation.