The Opportunity not to move

Kraks Fond Byforskning undersøger i dette projekt, sammen med eksterne forskere fra Bristol University og Vive, de områdebaserede indsatser for børn og unge.

Formål og bidrag

I dette projekt undersøger vi effekterne af de sociale, økonomiske og fysiske indsatser i udsatte boligområder, der udsprang af Regeringens Byudvalg i perioden 1994-1998. Områdebaserede indsatser kan potentielt set have gavnlige effekter både for børn, der bor i boligområder, som modtager en indsats, såvel som for børn, som interagerer med børn i de berørte boligområder. Det kunne for eksempel være børn i nabolaget eller klassekammerater til børn i berørte boligområder. Formålet ved at inddrage en større gruppe af børn er, at kunne identificere en ”social-multiplikator-effekt”. Vi vil med andre ord identificere, om områdeindsatser har en effekt der ”multiplicerer” sig videre på flere grupper af børn, og dermed er mere gavnlig, end først antaget. Vi vil undersøge de langsigtede effekter i form af børnenes skolegang, sundhed, kriminalitet og senere indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet.