Tilblivelsen af Storkøbenhavns grønne områder

Henrik Vejre, professor i Landskabsforvaltning ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, undersøger for Kraks Fond Byforskning i dette projekt tilblivelsen af Storkøbenhavns grønne områder.

FORMÅL & BIDRAG

Borgernes lette og uhindrede adgang til grønne områder af høj kvalitet er et kendetegn ved Storkøbenhavn. Dette er opnået gennem et århundredes omhyggelig planlægning, lovgivning og forvaltning, og der ligger fortsat i det daglige en stor udfordring i at bevare og styrke de grønne områder – ikke mindst fordi de grønne områder i dag også indtager en nøglerolle i klimasikring og bevarelse af den biologiske mangfoldighed.

Men historien om tilblivelsen af Storkøbenhavns grønne områder er aldrig blevet formidlet i sin helhed. Det brede kendskab til det tyvende århundredes arbejde med sikringen af de grønne områder er forbløffende beskedent – især set i lyset af den store værdi, det har for borgerne at have adgang til rekreative områder af høj kvalitet.

Igennem de senere år er mange interessante forskningsresultater bragt frem om de grønne områders planlægning, tilblivelse og brug, og der er et stort behov for at få belyst dette arbejde. Formålet med projektet er publiceringen af et stort anlagt bogværk om tilblivelsen af Københavns grønne områder, så historien herom kan formidles bredt til både borgere, politikere, planlæggere og forvaltere på alle niveauer.