Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Hvad skal vi i fremtiden leve af i Danmark?

Læs publikationen.