Den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand

Urbaniseringen i Danmark har været kraftig i det sidste årti. Dette har skabt en øget interesse for danskernes pendlingsmønstre og den regionale indkomstfordeling. I dette temahæfte tester vi forudsigelsen om, at højindkomsthusstande har forskellige pendlingsmønstre fra lavindkomsthusstande og analyserer desuden den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand.

Læs publikationen.